Avamys®

R01AD12
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 27,5 mikrogram fluticasonfuroat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

55 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. 

Efter opnået effekt kan forsøges reduktion til 27,5 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. 

  

Børn 6-11 år 

27,5 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. 

Ved manglende effekt kan dosis midlertidigt øges til 55 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Skal omrystes.
 • Første gang sprayen tages i brug, hvis der er gået over 1 måned siden sidste brug, eller hvis hætten ikke har været påsat i 5 dage, skal sprayen klargøres ved at affyre 6 pust, mens den holdes lodret.
 • Ved næsepolypper fjernes store polypper først.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Epistaxis.
Almindelige (1-10%) Nasale ulcera.
Hovedpine.
Meget sjældne (< 0,01%) Nasal septumperforation.
 • Ved brug af store doser nasalsteroider igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen.
 • Glaukom, forhøjet intraokulært tryk samt katarakt er set ved behandling med nasalsteroider.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonfuroat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 1.600 1. trimester-eksponerede for fluticason (uanset saltet) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3861

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen forekommer, men biotilgængeligheden er negligeabel pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 27,5 mikrogram 064734
120 doser (Paranova)
137,20 4,57
(B) næsespray, suspension 27,5 mikrogram 088261
120 doser
104,75 3,49
(B) næsespray, suspension 27,5 mikrogram 097870
120 doser (Orifarm)
Udgået 20-05-2019

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  27,5 mikrogram

Mål i mm: 50 x 100
Avamys®
 
 
 
 
Foto uden prop
 
Avamys®
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3861 Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes J Allergy Clin Immunol 2016 138(1) 97-104 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580

 
 

Revisionsdato

2018-10-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...