Elocom

D07AC13
 
 

Anvendelsesområder

 

Bemærk:
 • Salve. Tørre, skorpede, skællende hudpartier.
 • Kutanopløsning. Behårede steder, specielt i hårbunden.

Dispenseringsform

Salve 0,1%. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat.
Kutanopløsning 0,1%. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1 gang dgl. på de berørte hudområder i højst 3 uger.
 • Behandlingen må ikke anvendes på større hudområder (over 20% af kroppens overflade).
 • Hos børn må maksimalt 10% af kroppens overflade behandles.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 2 år. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Hudatrofi
 • Perianal og genital kløe
 • Friktionsudslæt
 • Bakterieinfektioner (fx impetigo), virale infektioner (fx herpes simplex, herpes zoster og varicella) eller hudinfektioner forårsaget af svampe (fx candida eller dermatofyt).
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues.
 • Må ikke bruges på sår eller ulcerøs hud.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Ved brug i ansigtet skal behandlingerne begrænses til 5 dage.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Forsigtighed ved behandling af psoriasis på grund af nedsat hudbarriere.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Folliculitis.
Hyperkorticisme*.
Ikke kendt Hudinfektion.
Hypersensitivitet.
Kontaktdermatitis.
Paræstesier.
Purpura.
Sløret syn.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 3711, 4045, 4046

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Indholdsstoffer

Mometasonfuroatsalve  1 mg/g  (2care4) salve  1 mg/g  (Orifarm) kutanopløsning  0,1 %  (Orifarm) kutanopløsning  0,1 %  (2care4) kutanopløsning  1 mg/ml  (Nordic Prime)

Hjælpestoffer

Andre:
Paraffin, hvid blød : salve 1 mg/g  (2care4) , salve 1 mg/g  (Orifarm)
Bivoks : salve 1 mg/g  (2care4) , salve 1 mg/g  (Orifarm)
Hexylenglycol : salve 1 mg/g  (2care4) , salve 1 mg/g  (Orifarm)
Hydroxypropylcellulose : kutanopløsning 0,1 %  (Orifarm) , kutanopløsning 0,1 %  (2care4) , kutanopløsning 1 mg/ml  (Nordic Prime)
Isopropylalkohol : kutanopløsning 0,1 %  (Orifarm) , kutanopløsning 0,1 %  (2care4) , kutanopløsning 1 mg/ml  (Nordic Prime)
Natriumdihydrogenphosphat : kutanopløsning 0,1 %  (Orifarm) , kutanopløsning 0,1 %  (2care4) , kutanopløsning 1 mg/ml  (Nordic Prime)
Phosphorsyre : salve 1 mg/g  (2care4) , salve 1 mg/g  (Orifarm) , kutanopløsning 0,1 %  (Orifarm) , kutanopløsning 0,1 %  (2care4) , kutanopløsning 1 mg/ml  (Nordic Prime)
Propylenglycol : kutanopløsning 0,1 %  (Orifarm) , kutanopløsning 0,1 %  (2care4) , kutanopløsning 1 mg/ml  (Nordic Prime)
Propylenglycolmonopalmitostearat : salve 1 mg/g  (2care4) , salve 1 mg/g  (Orifarm)
Renset vand : salve 1 mg/g  (2care4) , salve 1 mg/g  (Orifarm) , kutanopløsning 0,1 %  (Orifarm) , kutanopløsning 0,1 %  (2care4) , kutanopløsning 1 mg/ml  (Nordic Prime)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 1 mg/g  (2care4) 422526
30 g (2x15 g)
117,40
(B) salve 1 mg/g  (Orifarm) 565329
30 g
85,00
(B) salve 1 mg/g  (2care4) 567179
90 g (6 x 15 g)
217,00
(B) salve 1 mg/g  (2care4) 026305
100 g (2 x 50 g)
238,00
(B) kutanopløsning 0,1 %  (Orifarm) 006069
60 ml
156,50
(B) kutanopløsning 0,1 %  (2care4) 462890
60 ml
155,00
(B) kutanopløsning 1 mg/ml  (Nordic Prime) 508577
60 ml
185,40

Substitution

salve 1 mg/g
Elocon MSD, Mometasonfuroat, salve 0,1 %
 
kutanopløsning 0,1 %
Elocon MSD, Mometasonfuroat, kutanopløsning 0,1 %
Elocon MSD, Mometasonfuroat, kutanopløsning 0,1 %
Ovison Galenica, Mometasonfuroat, kutanopløsning 1 mg/g
Ovison Galenica, Mometasonfuroat, kutanopløsning 1 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 17. december 2018)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

25.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...