Elocon®

D07AC13
 
 
Stærktvirkende (gruppe III) glukokortikoidholdigt hudmiddel.

Anvendelsesområder

 • Eksem og andre steroidresponderende dermatoser.
 • Psoriasis.

  

Bemærk: 

 • Creme. Tørre, skorpede, skællende eller væskende hudpartier.
 • Salve. Tørre, skorpede, skællende hudpartier.
 • Kutanopløsning. Behårede steder, specielt i hårbunden.

Dispenseringsform

Creme 0,1%. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat.
Salve 0,1%. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat.
Kutanopløsning 0,1%. 1 ml indeholder 1 mg mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1 gang dgl. på de berørte hudområder i højst 3 uger.
 • Behandlingen må ikke anvendes på større hudområder (over 20% af kroppens overflade).
 • Hos børn må maksimalt 10% af kroppens overflade behandles.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 2 år. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Hudatrofi
 • Perianal og genital kløe
 • Friktionsudslæt.
 • Bakterieinfektioner (fx impetigo), virale infektioner (fx herpes simplex, herpes zoster og varicella) eller hudinfektioner forårsaget af svampe (fx candida eller dermatofyt).
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues.
 • Må ikke bruges på sår eller ulcerøs hud.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Ved brug i ansigtet skal behandlingerne begrænses til 5 dage.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Forsigtighed ved behandling af psoriasis på grund af nedsat hudbarriere.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme*.
Folliculitis.
Ikke kendt Paræstesier.
Hudinfektion, Kontaktdermatitis, Purpura.
Hypersensitivitet.
Sløret syn.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 4045, 3711, 4046

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : creme 0,1 %
Andre:
Bivoks : creme 0,1 %, salve 0,1 %
Ceteareth-20 : creme 0,1 %
Hexylenglycol : creme 0,1 %, salve 0,1 %
Hydroxypropylcellulose : kutanopløsning 0,1 %
Isopropylalkohol : kutanopløsning 0,1 %
Natriumdihydrogenphosphat : kutanopløsning 0,1 %
Paraffin : creme 0,1 %, salve 0,1 %
Propylenglycol : kutanopløsning 0,1 %
Propylenglycolmonopalmitostearat : creme 0,1 %, salve 0,1 %
Stearylalkohol : creme 0,1 %

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 0,1 % 082548
30 g
70,95
(B) creme 0,1 % 378535
100 g
62,80
(B) salve 0,1 % 195618
30 g
104,75
(B) salve 0,1 % 463861
100 g
137,00
(B) kutanopløsning 0,1 % 548506
30 ml
32,40
(B) kutanopløsning 0,1 % 087727
100 ml
50,65

Substitution

creme 0,1 %
Mometasonfuroat "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Mometasonfuroat, creme 1 mg/g
 
salve 0,1 %
Elocom (Parallelimport), Mometasonfuroat, salve 1 mg/g
 
kutanopløsning 0,1 %
Elocom (Parallelimport), Mometasonfuroat, kutanopløsning 0,1 %
Ovison Galenica, Mometasonfuroat, kutanopløsning 1 mg/g
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4045 Chi CC, Wang SH, Kirtschig G Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy JAMA Dermatol 2016 152(8) 934-5 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995


4046 Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al Safety of topical corticosteroids in pregnancy Cochrane Database Syst Rev 2015 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573

 
 

Revisionsdato

2019-01-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...