Mometasonfuroat "Glenmark"

D07AC13
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1 gang dgl. på de berørte hudområder i højst 3 uger.
 • Cremen anvendes til tørre, skorpede, skællende eller væskende hudområder.
 • Behandlingen må ikke anvendes på større hudområder (over 20 % af kroppens overflade).
 • Hos børn må maksimalt 10 % af kroppens overflade behandles.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 2 år.
 • Forsigtighed ved behandling af psoriasis på grund af nedsat hudbarriere.

Seponering

Stop af behandling

Pga. nedsat hudbarriere-funktion er behandling af psoriasis med topikale steroider risikabel, fordi rebound-effekt med efterfølgende udvikling af tolerance, risiko for koncentreret pustular psoriasis, samt udvikling af lokal eller systematisk toksicitet kan forekomme efter længerevarende brug. Dette kan forebygges ved langsom udtrapning af behandlingen, fx ved fortsættelse af behandlingen i mindre dosis, før seponering. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Hudatrofi
 • Perianal og genital kløe
 • Friktionsudslæt
 • Bakterieinfektioner (fx impetigo), virale infektioner (fx herpes simplex, herpes zoster og varicella) eller hudinfektioner forårsaget af svampe (fx candida eller dermatofyt).
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues.
 • Må ikke bruges på sår eller ulcerøs hud.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Ved brug i ansigtet skal behandlingerne begrænses til 5 dage.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Cremen indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

 • Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Brændende fornemmelse
Metabolisme og ernæring Hyperkorticisme*
Hud og subkutane væv Folliculitis Hudkløe, Teleangiektasi
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis, Purpura Acnelignende hududslæt, Allergisk dermatitis, Blærer, Hudatrofi, Hudirritation, Hypertrikose, Miliaria, Pigmentforandringer i huden, Rosacea, Striae, Tør hud

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Mometasonfuroat "Glenmark"

CYP3A-hæmmere (fx ritonavir, cobicistat) kan hæmme metabolismen af kortikosteroider og føre til øget systemisk eksposition. I hvilket omfang denne interaktion er klinisk relevant afhænger bl.a. af dosis og styrke af præparaterne.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4045, 4046

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) creme 1 mg/g 474994
30 g
40,85 1,36
(B) creme 1 mg/g 389085
100 g
79,55 0,80

Substitution

creme 1 mg/g
Elocon Organon Denmark, Mometasonfuroat, creme 0,1 %
Elopar (Parallelimport), Mometasonfuroat, creme 1 mg/g
Mometasonfuroat "2care4" (Parallelimport), Mometasonfuroat, creme 1 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

12.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...