Trisekvens®

G03FB05
 
 

Anvendelsesområder

 • Substitutionsbehandling ved præmatur menopause og andre tilstande med nedsat eller manglende østrogenproduktion før det naturlige menopausetidspunkt.
 • Hormonterapi ved behov for symptomlindring i klimakteriet hos kvinder med bevaret uterus.

Dispenseringsform

1 pakning indeholder: 

 • 12 blå tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg estradiol
 • 10 hvide tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg estradiol og 1 mg norethisteronacetat
 • 6 røde tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg estradiol.

Doseringsforslag

 • 1 tabl. dgl.
 • Tabletterne tages i den i pakken angivne rækkefølge.
  • Først de blå, som kun indeholder østrogen
  • Så de hvide, som indeholder både østrogen og gestagen
  • Derefter de røde tabletter, som kun indeholder østrogen i halveret dosis. Under indtagelsen af de røde tabletter indtræder der sædvanligvis en menstruationslignende blødning.
 • Der holdes ikke pause mellem tabletserierne.

 

Bemærk: 

 • Til behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste, effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes.
 • Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometrie- eller mammacancer.
 • Genetisk disposition for mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med tidligere eller aktuel venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme, må ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom.
 • Porfyri.
 • Uafklaret endometriehyperplasi.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Hjertelidelse
 • Galdestenslidelse
 • Hypertriglyceridæmi
 • Behandlingen bør seponeres ved:
  • forringelse af leverfunktionen
  • signifikant stigning i blodtrykket
  • samt migrænelignende hovedpine.
 • Regelmæssig kontrol ved uterusfibrom eller endometriose
 • Diabetes mellitus med eller uden vaskulære komplikationer
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Tidligere endometriehyperplasi
 • Epilepsi
 • Astma
 • Otosklerose.

Bivirkninger

 • Langvarig brug (i mere end 5 år) af østrogen medfører øget risiko for mammacancer og endometriecancer.
 • Ved samtidig postmenopausal behandling med gestagen reduceres risikoen for endometriecancer, mens risikoen for mammacancer øges.
 • Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger desuden risikoen for dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi.
 • Behandling i mere end 5 år efter det naturlige menopausetidspunkt kan generelt ikke anbefales, men bør foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper.
 • Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering.
Meget almindelige (> 10%) Brystspænding, Mastalgi.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Meteorisme.
Benign neoplasme  (i brystet), Uterusfibromer.
Benkramper, Rygsmerter.
Depression, Nervøsitet, Søvnløshed.
Hypertension, Ødemer.
Hovedpine, Migræne.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Mammahypertrofi, Udflåd, Vaginal candidiasis, Vaginalblødning, Vaginitis.
Vægtøgning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Angst.
Endometriehyperplasi.
Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Meget sjældne (< 0,01%) Mammacancer*, Ovariecancer*, Ovariecyster*.
Ikke kendt Cancer uteri*, Cervixneoplasi*.
Levertumorer*.
Stevens-Johnsons syndrom*.

*Set hos kvinder i behandling med systemisk østrogen. Risikoniveauet er afhængigt af anvendelsesvarigheden. 

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin rifabutin, modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Estradiol 

 • Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og forebygger tidligt tab af knoglemasse samt tidlig udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.

Norethisteronacetat 

 • Syntetisk gestagen (derivat af testosteron). Tilførslen af gestagen reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder.

Farmakokinetik

Estradiol  

 • Biotilgængelighed ca. 10% pga. udtalt first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Metaboliseres i leveren til estriol, estron og konjugater heraf.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Norethisteronacetat 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter  (blå)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter  (røde)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter  (blå og røde)
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter  (blå, hvide og røde)
Macrogoler : filmovertrukne tabletter  (blå)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 511303
84 stk. (3x28)
212,15

Substitution

filmovertrukne tabletter 
Trisequens (Parallelimport), Estradiol, Norethisteronacetat, filmovertrukne tabletter 
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter

Præg:
NOVO, 281
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter
 
 
 

Filmovertrukne tabletter

Præg:
NOVO, 280
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter
 
 
 

Filmovertrukne tabletter

Præg:
NOVO, 282
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...