Trisekvens®

G03FB05
 
 

Anvendelsesområder

 • Substitutionsbehandling ved præmatur menopause og andre tilstande med nedsat eller manglende østrogenproduktion før det naturlige menopausetidspunkt.
 • Hormonterapi ved behov for symptomlindring i klimakteriet hos kvinder med bevaret uterus.

Dispenseringsform

1 pakning indeholder: 

 • 12 blå tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg estradiol
 • 10 hvide tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg estradiol og 1 mg norethisteronacetat
 • 6 røde tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg estradiol.

Doseringsforslag

 • 1 tabl. dgl.
 • Tabletterne tages i den i pakken angivne rækkefølge.
  • De første 12 dage tages de blå, som kun indeholder østrogen
  • De næste 10 dage tages de hvide, som indeholder både østrogen og gestagen
  • De sidste 6 dage tages de røde tabletter, som kun indeholder østrogen i halveret dosis.
  • Der indtræder sædvanligvis en menstruationslignende blødning før opstart af en ny pakning.
 • Der holdes ikke pause mellem tabletserierne.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Til behandling af postmenopausale symptomer anbefales laveste, effektive dosis og kortest mulige behandlingsperiode.
 • Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometriecancer eller brystkræft.
 • Genetisk disposition for brystkræft og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med tidligere eller aktuel venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme, må ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes, hvis man ikke er genetisk disponeret til venøs trombose.
 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom.
 • Porfyri.
 • Uafklaret endometriehyperplasi.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Hjertelidelse
 • Galdestenslidelse
 • Hypertriglyceridæmi
 • Behandlingen bør seponeres ved:
  • forringelse af leverfunktionen
  • signifikant stigning i blodtrykket
  • samt migrænelignende hovedpine.
 • Regelmæssig kontrol ved uterusfibrom eller endometriose
 • Diabetes med eller uden vaskulære komplikationer
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Tidligere endometriehyperplasi
 • Epilepsi
 • Astma
 • Otosklerose.

 

Behandlingsvarighed 

Behandling i mere end 5 år postmenopausalt kan generelt ikke anbefales, men kan foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det reproduktive system og mammae Brystspænding, Mastalgi
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Benkramper, Rygsmerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Benign neoplasme  (i brystet), Uterusfibromer
Nervesystemet Migræne, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Nervøsitet Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning, Vaginitis Mammahypertrofi, Udflåd, Vaginal candidiasis
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Immunsystemet Hypersensitivitet
Psykiske forstyrrelser Angst Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Endometriehyperplasi Nedsat libido
Hud og subkutane væv Alopeci Acne, Hirsutisme
Vaskulære sygdomme Perifer tromboflebitis, Vasodilatation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Lungeemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Brystkræft*, Ovariecancer*, Ovariecyster*
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Levertumorer*
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom*
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Cancer uteri*, Cervixneoplasi*

* Set hos kvinder i behandling med systemisk østrogen. Risikoniveauet er afhængigt af anvendelsesvarigheden. 

 

I de første få måneder af behandlingen kan der forekomme gennembrudsblødning og pletblødning. 

 

Risiko for hyperplasi og malignitet i endometeriet  

Langvarig behandling med østrogen alene medfører en øget risiko for hyperplasi og malign transformation i endometriet, som modvirkes ved samtidig anvendelse af gestagen. 

 

Risiko for brystkræft 

Risikoen for brystkræft afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene som eksogene kønshormoner.  

Ifm. hormonterapi stiger risikoen for udviklingen af brystkræft med øget behandlingstid og dosis og er størst ved kontinuerlig behandling med både østrogen og gestagen, mindre ved kontinuerlig behandling med østrogen i kombination med sekventiel behandling med gestagen og mindst ved behandling kun med østrogen. Se endvidere Østrogener

 

Risiko for ovariecancer 

Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for en 5-års-behandlingsperiode. Risikoen aftager gradvist efter seponering. 

 

Andre sygdomsrisici 

Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger risikoen for dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Trisekvens®, komb.
 • Kombination med glecaprevir/pibrentasvirer til behandling af kronisk hepatitis C skal undgås pga. risiko for forhøjet ALAT.
 • Østrogenbehandling kan medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Østrogener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).

 

Påvirkning via P450-enzymer (CYP) 

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin rifabutin, modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Estradiol 

 • Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og modvirker tidligt tab af knoglemasse samt tidlig udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.

Norethisteronacetat 

 • Gestagen (derivat af testosteron). Tilførslen af gestagen reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder.

Farmakokinetik

Estradiol  

 • Biotilgængelighed ca. 10 % pga. udtalt first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Metaboliseres i leveren til estriol, estron og konjugater heraf.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Norethisteronacetat 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter , Novo Nordisk  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 511303
84 stk. (3x28)
210,15 2,50

Substitution

filmovertrukne tabletter 
Trisequens (Parallelimport), Estradiol, Norethisteronacetat, filmovertrukne tabletter 
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter

Præg:
NOVO, 281
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter
 
 
 

Filmovertrukne tabletter

Præg:
NOVO, 280
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter
 
 
 

Filmovertrukne tabletter

Præg:
NOVO, 282
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...