Duovent

R03AL01
 
 

Bronkodilaterende middel beregnet til inhalation. Kombination af et korttidsvirkende antikolinergikum og et sympatomimetikum. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af reversibel bronkospasme hos patienter med Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med reversible bronkospasmer samt anfaldsbehandling.
 • Forebyggelse af reversibel bronkospasme hos patienter med astma samt anfaldsbehandling.

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator i endosisbeholder. 1 dosis indeholder 1,25 mg fenoterol (som hydrobromid) og 0,5 mg ipratropium (som bromid). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år.Ved anfald. 4 ml eller evt. 8 ml (1-2 éndosisbeholdere) indgivet gennem nebulisator, evt. tilsluttet respirator. Kan anvendes direkte uden fortynding.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 12 år.

 

Bemærk: 

 • For at minimere systemisk eksponering og irritation kan mund og svælg skylles med vand efter inhalation.

Kontraindikationer

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati eller takyarytmi. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved glaukom eller risikofaktorer for glaukom samt ved urinvejsobstruktion og prostatahyperplasi.
 • Desuden forsigtighed ved alvorlig hjertesygdom (fx takyarytmi, iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt).
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • På grund af fenoterol bør der udvises forsigtighed ved diabetes, fæokromocytom, myokardieinsufficiens og tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning). Forsigtighed ved øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Ipratropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bør seponeres hos patienter i vedvarende behandling med langtidsvirkende antikolinergika. Se endvidere Kombinationspræparater til inhalation

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Hoste.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Tremor.
Nervøsitet, Talebesvær.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier, Atrieflimren, Myokardieiskæmi.
Akkommodationsbesvær, Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Konjunktival blødning, Øjensmerter.
Stomatitis.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem).
Hypokaliæmi.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Agitation, Hyperaktivitet, Psykiske ændringer.
Urinretention.
Bronkospasme, Faryngalt ødem, Laryngospasme.
Hypotension.

Paradoks bronkospasme kan ses ved inhalation. Behandlingen seponeres i så fald straks og der gives hurtigt virkende ß2-agonist. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af fenoterol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for fenoterol og kun ca. 200 eksponerede for ipratopium (uden tegn på overhyppighed af misdannelser). Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Anvendelse af fenoterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Fenoterol 

 • Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Ipratropium 

 • Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Virkningen indtræder hurtigt og er maksimal inden for 30 minutter. Virkningsvarighed ca. 6 timer.  

Farmakokinetik

Fenoterol 

Metaboliseres til inaktive metabolitter, der hovedsageligt udskilles med fæces.
Ipratropium 

Den systemiske absorption er ringe. Det systemisk absorberede metaboliseres delvis, men ca. 25% heraf udskilles uomdannet gennem nyrerne.  

Indholdsstoffer

Fenoterolinhalationsvæske til nebulisator  1,25+0,5 mg/beholder  (2care4) inhalationsvæske til nebulisator  1,25+0,5 mg/beholder
Ipratropiuminhalationsvæske til nebulisator  1,25+0,5 mg/beholder  (2care4) inhalationsvæske til nebulisator  1,25+0,5 mg/beholder

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved brug som anfaldsbehandling til patienter, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) som monoterapi.  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationsvæske til nebulisator 1,25+0,5 mg/beholder  (2care4) 077979
60 x 4 ml
Udgået 18-10-2021
(B) inhalationsvæske til nebulisator 1,25+0,5 mg/beholder 007330
60 x 4 ml
432,00 1,80

Substitution

inhalationsvæske til nebulisator 1,25+0,5 mg/beholder
Berodual Boehringer Ingelheim, Fenoterol, Ipratropium, inhalationsvæske til nebulisator 1,25 + 0,5 mg/behol.
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

15.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...