Berodual®

R03AL01
 
 
Bronkodilaterende middel beregnet til inhalation. Kombination af et korttidsvirkende antikolinergikum og et sympatomimetikum.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af reversibel bronkospasme hos patienter med Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med reversible bronkospasmer samt anfaldsbehandling.
 • Forebyggelse af reversibel bronkospasme hos patienter med astma samt anfaldsbehandling.

Dispenseringsform

Inhalationsspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram fenoterol (som hydrobromid) og 20 mikrogram ipratropium (som bromid).
Inhalationsvæske i enkeltdosisbeholder. 1 dosis indeholder 1,25 mg fenoterol (som hydrobromid) og 0,5 mg ipratropium (som bromid). 

Doseringsforslag

Inhalationsspray 

 • Voksne og børn over 6 år. Profylaktisk. 1-2 pust. Højst 8 pust dgl. Ved anfald. 1 pust evt. gentaget efter 5 min.
 • Ved opnået symptomkontrol bør dosis forsøgt reduceret, se Kombinationspræparater til inhalation.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.

  

Inhalationsvæske (éndosisbeholder) 

 • Voksne og børn over 12 år. Ved anfald. 4 ml eller evt. 8 ml (1-2 éndosisbeholdere) indgivet gennem nebulisator, evt. tilsluttet respirator. Kan anvendes direkte uden fortynding.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 12 år.

  

Bemærk: 

 • Film med instruktion i brugen af forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".
 • For at minimere systemisk eksponering og irritation kan mund og svælg skylles med vand efter inhalation.

Instruktioner

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

 

Kontraindikationer

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati eller takyarytmi. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved glaukom eller risikofaktorer for glaukom samt ved urinvejsobstruktion og prostatahyperplasi.
 • Desuden forsigtighed ved alvorlig hjertesygdom (fx takyarytmi, iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt).
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • På grund af fenoterol bør der udvises forsigtighed ved diabetes, fæokromocytom, myokardieinsufficiens og tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning). Forsigtighed ved øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Ipratropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bør seponeres hos patienter i vedvarende behandling med langtidsvirkende antikolinergika. Se endvidere Kombinationspræparater til inhalation

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hoste.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Tremor.
Nervøsitet, Talebesvær.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Atrieflimren, Myokardieiskæmi.
Akkommodationsbesvær, Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Konjunktival blødning, Øjensmerter.
Stomatitis.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem).
Hypokaliæmi.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Agitation, Hyperaktivitet, Psykiske ændringer.
Urinretention.
Bronkospasme, Faryngalt ødem, Laryngospasme.
Hypotension.

Paradoks bronkospasme kan ses ved inhalation. Behandlingen seponeres i så fald straks. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af fenoterol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for fenoterol og kun ca. 200 eksponerede for ipratopium (uden tegn på overhyppighed af misdannelser). Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Anvendelse af fenoterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Fenoterol 

 • Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Ipratropium 

 • Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Virkningen indtræder hurtigt og er maksimal inden for 30 minutter. Virkningsvarighed ca. 6 timer.  

Farmakokinetik

Fenoterol 

Metaboliseres til inaktive metabolitter, der hovedsageligt udskilles med fæces.
Ipratropium 

Den systemiske absorption er ringe. Det systemisk absorberede metaboliseres delvis, men ca. 25% heraf udskilles uomdannet gennem nyrerne.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykket renses med varmt vand (må ikke komme i opvaskemaskine).
 • Evt. sæberester skal skylles væk inden tørring.

Indholdsstoffer

Fenoterolinhalationsspray, opløsning  50 + 20 mikrog./pustinhalationsvæske til nebulisator  1,25 + 0,5 mg/behol.
Ipratropiuminhalationsspray, opløsning  50 + 20 mikrog./pustinhalationsvæske til nebulisator  1,25 + 0,5 mg/behol.

Hjælpestoffer

Andre:
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 50 + 20 mikrog./pust

Tilskud

Klausuleret tilskud ved brug som anfaldsbehandling til patienter, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) som monoterapi.  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, opløsning 50 + 20 mikrog./pust 003755
200 doser (10 ml)
128,70
(B) inhalationsvæske til nebulisator 1,25 + 0,5 mg/behol. 567008
60 x 4 ml
386,65

Substitution

inhalationsvæske til nebulisator 1,25 + 0,5 mg/behol.
Duovent (Parallelimport), Fenoterol, Ipratropium, inhalationsvæske til nebulisator 1,25+0,5 mg/beholder
 

Foto og identifikation

Inhalationsspray, opløsning  50 + 20 mikrog./pust

Mål i mm: 27 x 78
Berodual® inhalationsspray 50 mikg + 20 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Berodual® inhalationsspray 50 mikg + 20 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...