Nitrofurantoin "DAK"

J01XE01
 
 

Anvendelsesområder

Cystitis forårsaget af nitrofurantoinfølsomme bakterier. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) nitrofurantoin. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 50-100 mg 4 gange dgl.
 • Børn > 1 md. 3-5 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3-4 doser.

 

Nedsat nyrefunktion 

 

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Bemærk: 

 • Bør indtages sammen med et måltid.
 • Bør ikke anvendes til børn < 1 md.

Kontraindikationer

 • Anuri
 • Oliguri
 • Porfyri
 • Manglende glucose-6-fosfat-dehydrogenase, hvor hæmolytisk anæmi kan opstå
 • Tidligere lunge- eller leverpåvirkning efter administration af nitrofurantoin.

Forsigtighedsregler

 • Alle patienter i længerevarende behandling skal screenes for dyspnø og tør hoste.
 • Ved nedsat nyrefunktion med GFR < 40 ml/min. kan ikke opnås effektive koncentrationer i urinen.
 • Der skal foretages en lungefunktionsundersøgelse (spirometri) ved behandlingsstart og derefter 3-4 gange om året.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at symptomer helt kan udeblive, indtil sygdommen er væsentligt fremskreden, således at forandringerne er irreversible.
 • Ved de første tegn på ændringer i lungefunktionen (≥ 10% fald i forceret vital kapacitet (FVC)) eller ved kliniske tegn på nedsat lungefunktion, skal nitrofurantoin seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Pancreatitis.
Lungefibrose.
Trombocytopeni.
Neuropati.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Drug fever.
Interstitiel nefritis.

Der er set akutte lungeforandringer uafhængig af dosis. Kroniske lungeforandringer, især hos ældre, ses mindre hyppigt. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede med en lille og formentlig ubetydelig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Tilfælde af hæmolytisk anæmi hos nyfødte har været meddelt ved anvendelse sent i graviditeten, men må formodes at være en sjælden bivirkning. Behandling bør undgås de sidste uger før fødslen. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7%, hvilket er moderat højt. Ud over diarré er der ingen meddelelser om bivirkninger hos barnet. På grund af risiko for hæmolytisk anæmi bør behandling undlades ved amning af børn med glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel. Desuden bør eksponering undgås af præmature og nyfødte, som er svækkede eller har icterus. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Mikrobiologisk virkningsspektrum 

 • Nitrofurantoin virker bakteriostatisk over for de fleste grampositive og gramnegative bakterier.
 • En del klebsiellastammer, de fleste proteusstammer og alle Pseudomonas aeruginosa-stammer er resistente over for nitrofurantoin.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. 
 • Plasmahalveringstid 0,3-1 time.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne. Omdannelsesproduktet kan brunfarve urinen. Udskillelsen er langsommere ved nedsat nyrefunktion.
 • Der kan ikke opnås antibakterielt virkende koncentration i plasma eller væv.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 098916
30 stk.
54,30 7,24
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 101369
100 stk.
101,60 4,06

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...