Prostazosin

G04CA01
 
 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg alfuzosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

2,5 mg 3 gange dgl. Dosis kan evt. øges afhængig af effekt til i alt 10 mg dgl. under kontrol af blodtrykket. 

 

 • Ældre
  • Initialt 2,5 mg 2 gange dgl.
  • Dosis kan evt. øges langsomt afhængig af effekt til i alt 10 mg dgl. under kontrol af blodtrykket.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Tabletterne kan om nødvendigt knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Kan tages med eller uden mad
 • Første dosis med tabletter skal tages før sengetid.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 30 ml/min. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let til moderat nedsat leverfunktion. Dosisreduktion til 2,5 mg dgl. Dosis kan evt. øges til 2,5 mg 2 gange dgl.
 • Stærkt nedsat leverfunktion. Kontraindiceret.
 • Depottabletter er kontraindíceret ved nedsat leverfunktion pga. manglende mulighed for dosisreduktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for quinazolinderivater (doxazosin og terazosin).
 • Tilstande med lavt blodtryk, inkl. hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter, der indtager antihypertensive midler.
 • Forsigtighed bør udvises ved hjertepatienter (angina pectoris).
 • Patienter med medfødt eller erhvervet QTc-forlængelse i anamnesen eller patienter, som tager lægemidler, der vides at forlænge QTc-intervallet, skal evalueres inden og under administration af alfuzosin.
 • Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS) er observeret hos visse patienter ved operation for grå stær, hvis de behandles eller tidligere er blevet behandlet med tamsulosin. Der er set enkelte tilfælde af IFIS med andre alfa1-blokkere og en klasseeffekt kan ikke udelukkes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Utilpashed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Angina pectoris
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Neutropeni
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intraoperative Floppy Iris Syndrome
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi*

* Er set hos patienter med underliggende cerebrovaskulære forstyrrelser. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Prostazosin
 • Samtidig indgift af calciumantagonister (diltiazem, nifedipin, verapamil) kan medføre en kraftig hypotensiv reaktion.
 • Risiko for hypotension ved kombination med generelle anæstetika, hvorfor behandling bør pauseres 24 timer før anæstesi.
 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ritonavir) kan øge koncentrationen af alfuzosin i blodet. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Blokerer selektivt postsynaptiske α1-receptorer. De kliniske symptomer ved benign prostatahypertrofi er ikke kun relateret til størrelsen af prostata, men også til sympatomimetiske nerveimpulser, da stimulation af de postsynaptiske α-receptorer øger spændingen i den glatte muskulatur i de nedre urinveje. Behandling med alfuzosin virker afslappende på muskulaturen i prostata og urethra og forbedrer dermed urinflowet.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-9 timer.
 • Ca. 11 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2,5 mg, TEVA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 151062
90 stk. (blister)
163,70 1,82 5,46

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Alfuzosin "Orion" Orion Pharma, Alfuzosin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
LFN, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...