Renvela

V03AE02
 
 

Ionbytter til behandling af hyperfosfatæmi. 

Anvendelsesområder

Længerevarende renalt betinget hyperfosfatæmi, hvor calciumholdige fosfatbindere må fravælges eller allerede gives i højeste tolerable dosis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg sevelamercarbonat.
Pulver til oral suspension. 1 pakke indeholder 2,4 g sevelamercarbonat. 

Doseringsforslag

Voksne uden samtidig behandling med andre fosfatbindere 

Individuelt på grundlag af måling af P-fosfat: 

 • P-fosfat 1,78-2,42 mmol/l: 800 mg 3 gange dgl.
 • P-fosfat > 2,42 mmol/l: 1.600 mg 3 gange dgl.

 

Børn > 6 år med legemsoverflade > 0,75 m2 

 • Legemsoverflade (m2) 0,75 - 1,2: 800 mg 3 gange dgl.
 • Legemsoverflade (m2) ≥ 1,2: 1.600 mg 3 gange dgl.

 

Titrering og vedligeholdelse 

P-fosfat overvåges, og der titreres op/ned:  

 • Voksne og børn med legemsoverflade (m2) ≥ 1,2: 800 mg 3 gange dgl.,
 • Børn med legemsoverflade (m2) 0,75 - 1,2: 400 mg 3 gange dgl.

 

Bemærk:  

 • P-fosfat bør kontrolleres hver 2.-3. uge, indtil der er opnået et stabilt niveau - og derefter jævnligt.
 • Bør indtages i forbindelse med måltiderne.
 • Den ordinerede diæt skal overholdes.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 år.

Kontraindikationer

Hypofosfatæmi og tarmobstruktion. 

Forsigtighedsregler

 • Alvorlige gastro-intestinale komplikationer (fx perforation, ulceration, nekrose, colitis, og svulst i colon) pga. sevelamerkrystaller er set.
 • Pga. manglende klinisk erfaring tilrådes forsigtighed ved aktiv inflammatorisk tarmsygdom, gastro-intestinale motilitetsproblemer og ved større gastro-intestinale kirurgiske indgreb i anamnesen.
 • P-calcium bør overvåges under behandlingen. Ved kombinationsbehandling med calcium og D3-vitamin er der risiko for hypercalcæmi.
 • Erfaring savnes for patienter i behandling med antiepileptika.
 • Risikoen for folatmangel under langtidsbehandling er ikke klarlagt. Folatniveauet bør monitoreres regelmæssigt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, obstipation, opkastning
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, dyspepsi, flatulens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Colitis, gastro-intestinal blødning eller perforation, ileus, subileus, tarmnekrose, tarmobstruktion
Hud og subkutane væv Hudkløe, hududslæt

Interaktioner

 • Hæmmer absorptionen af ciprofloxacin, og de to midler bør indtages med en tidsforskydning på mindst 4 timer.
 • Sevelamer kan sænke koncentrationen af ciclosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus, og koncentrationen af disse bør overvåges.
 • Sevelamer kan sænke koncentrationen af levothyroxin, og øget overvågning af thyreoideastimulerende hormon (TSH) anbefales.
 • Ved samtidig administration af protonpumpehæmmere er der i meget sjældne tilfælde set forhøjede fosfatniveauer.
 • Pga. manglende erfaring bør antiarytmika tages mindst 1 time før eller 3 timer efter sevelamer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Brugsfærdig oral suspension skal anvendes inden 30 minutter. 

Indholdsstoffer

Sevelamerfilmovertrukne tabletter  800 mgpulver til oral suspension  2,4 g

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 800 mg, pulver til oral suspension 2,4 g
Smag:
Citron : pulver til oral suspension 2,4 g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 800 mg 036062
180 stk.
2.052,35 11,40 91,22
(B) pulver til oral suspension 2,4 g 036073
90 stk.
Udgået 29-11-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 800 mg
Sevelamer "Sandoz" Sandoz, Sevelamer, filmovertrukne tabletter 800 mg
Sevelamercarbonat "Stada" Stada, Sevelamer, filmovertrukne tabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  800 mg

Præg:
RENVELA 800
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 19
filmovertrukne tabletter 800 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

31.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...