Sevelamer "Sandoz"

V03AE02
 
 
Ionbytter til behandling af hyperfosfatæmi.

Anvendelsesområder

Længerevarende renalt betinget hyperfosfatæmi, hvor calciumholdige fosfatbindere må fravælges eller allerede gives i højeste tolerable dosis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg sevelamercarbonat.  

Doseringsforslag

Voksne uden samtidig behandling med andre fosfatbindere. Individuelt på grundlag af måling af P-fosfat: 

 • P-fosfat 1,76-2,42 mmol/l: 800 mg 3 gange dgl.
 • P-fosfat > 2,42 mmol/l: 1.600 mg 3 gange dgl.


Bemærk: 

 • P-fosfat bør kontrolleres hver 2.-3. uge, indtil der er opnået et stabilt niveau - og derefter jævnligt.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 6 år.
 • Bør indtages i forbindelse med måltiderne.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Hypofosfatæmi
 • Tarmobstruktion.

Forsigtighedsregler

 • Pga. manglende klinisk erfaring tilrådes forsigtighed ved aktiv inflammatorisk tarmsygdom, gastro-intestinale motilitetsproblemer og ved større gastro-intestinale kirurgiske indgreb i anamnesen.
 • P-calcium bør overvåges under behandlingen. Ved kombinationsbehandling med calcium og D3-vitamin er der risiko for hypercalcæmi.
 • Erfaring savnes for patienter i prædialyse og i behandling med antiarytmika og antiepileptika.
 • Risikoen for folatmangel under langtidsbehandling er ikke klarlagt. Folatniveauet bør monitoreres regelmæssigt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Diarré, Dyspepsi, Flatulens.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypersensitivitet.
Ikke kendt Colitis, Gastro-intestinal blødning eller perforation, Ileus, Subileus, Tarmnekrose, Tarmobstruktion.

Interaktioner

 • Hæmmer absorptionen af ciprofloxacin, og de to midler bør indtages med en tidsforskydning på mindst 4 timer.
 • Kan sænke koncentrationen af ciclosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus, og koncentrationen af disse bør overvåges.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 393787
180 stk.
2.101,60 93,40

Substitution

filmovertrukne tabletter 800 mg
Renvela Sanofi, Sevelamer, filmovertrukne tabletter 800 mg
Sevelamercarbonat "2care4" (Parallelimport), Sevelamer, filmovertrukne tabletter 800 mg
Sevelamercarbonat "Stada" Stada, Sevelamer, filmovertrukne tabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  800 mg

Præg:
SVL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 20
filmovertrukne tabletter 800 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

28.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...