Tetralysal®

J01AA04
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier, fx Chlamydia-infektioner
 • Langtidsbehandling ved svær acne.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg lymecyclin. 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år. 300 mg 2 gange dgl.


Acne 

 • Voksne. 150-300 mg dgl. gennem flere måneder.


Urethritis/cervicitis forårsaget af Chlamydia  

 • Voksne. 300 mg 2 gange dgl. i 1 uge, ved kompliceret Chlamydia-infektion i minimum 10 dage.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne tages med et glas vand.
 • Bør tages med rigeligt vand i stående eller siddende stilling for at undgå irritation og sår i spiserøret.
 • Tages sammen med et let måltid uden mælkeprodukter.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis pga. risiko for forværring af denne sygdom.
 • Forsigtighed ved systemisk lupus erythematosus pga. risiko for forværring af denne sygdom.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Øsofagitis
Nervesystemet Migræne
Hud og subkutane væv Hudreaktioner
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Neutropeni, Trombocytopeni
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Clostridioides difficile colitis, Emaljehypoplasi og misfarvning af tandemaljen hos børn, Pancreatitis, Ulcerationer og strikturer i øsofagus Glossitis, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression Mareridt
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis
Hud og subkutane væv Erytem, Fotosensibilitet Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt
 • Udstående fontaneller er set hos spædbørn.
 • Benign intrakraniel trykstigning (hypertension) er set hos voksne. Ved tegn på intrakraniel trykstigning (hypertension) bør behandlingen seponeres.
 • Lymecyclin bør seponeres, hvis der er tegn på øget intrakranielt tryk, som forsvinder hurtigt efter seponering.
 • Ved langtidsbehandling med tetracycliner er der rapporteret brun-sort mikroskopisk misfarvning af glandula tyroidea, men ingen ændring i tyroidea-funktion.

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider.
 • Antacida, jernpræparater, obstipantia og mineralpræparater, der indeholder flg. mineraler, hæmmer absorptionen af tetracycliner. Dette gælder også mælkeprodukter. Er indgift af sådanne præparater nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af tetracycliner på mindst 3 timer sikres:
  • calcium
  • magnesium
  • aluminium
  • zink
 • Isotretinoin øger i kombination med tetracycliner risikoen for benign intrakraniel trykstigning.
 • Kombination af lymecyclin og lithium kan medføre stigninger i serumkoncentrationen af lithium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. Se endvidere Tetracycliner, tigecyclin og eravacyclin (antibiotika til systemisk brug)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme.
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virkningen er bakteriostatisk.
 • Resistensbestemmelse udføres med tetracyclin.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er fra naturens side fuldt følsomme:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske og non-hæmolytiske streptokokker
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum.
  • Følgende er intermediært følsomme:
   • Staphylococcus aureus
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Virker desuden på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Visse Proteus spp., Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.
  • Virker langsomt på malaria og kan kun anvendes til forebyggelse af malaria.

Farmakokinetik

 • Lymecyclin er en prodrug, som i tarmvæggen omdannes til den aktive substans tetracyclin.
 • Biotilgængelighed ca. 65 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 7-14 timer pga. enterohepatisk cirkulation.
 • Udskilles med galden og gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 150 mg, Galderma Nordic  
hårde kapsler 150 mg, Galderma Nordic (Paranova Danmark)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 150 mg, Galderma Nordic  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 150 mg, Galderma Nordic (Orifarm)  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages sammen med et let måltid uden mælkeprodukter.

Bør tages med rigeligt vand i stående eller siddende stilling for at undgå irritation og sår i spiserøret.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • Ved behandling af svær acne, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig virkning, og hvor et tetracyclin har vist effekt.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 157016
100 stk. (blister)
152,50 1,53 6,10
(B) hårde kapsler 150 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 143259
112 stk. (blister)
177,65 1,59 6,34
(B) hårde kapsler 150 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 081386
112 stk. (blister)
181,25 1,62 6,47
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 570595
124 stk. (blister)
192,80 1,55 6,22

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Orange
Mål i mm: 6,6 x 18,7
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...