Myambutol®

J04AK02
 
 

Anvendelsesområder

Tuberkulose 

Skal altid gives i kombination med andre antituberkulosemidler

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 400 mg ethambutolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 15-20 mg/kg legemsvægt i døgnet givet i 1 dosis, sædvanligvis 1.200 mg.
 • Børn > 3 mdr. 20 (15-25) mg/kg legemsvægt i døgnet givet i 1 dosis.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Eventuel nedsættelse af dosis efter bestemmelse af koncentrationen af ethambutol i serum eller plasma.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Nervus opticus neuritis.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at henvende sig til læge ved nyopståede synsgener.
 • Ved behandlingsstart testes evnen til at skelne farve.
 • Ved langvarig behandling (udover de sædvanlige 2 måneder) fx pga. MDR-TB og NTM, bør der foretages synsundersøgelse incl. oftalmoskopi hos øjenlæge.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Opticus neuritis*
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning

*Neuritis optica og/eller retrobulær neuritis forårsaget af ethambutol kan medføre nedsat synsskarphed og nedsat farvesyn. Bivirkningen er afhængig af dosis og behandlingsvarighed samt normalt reversibel. Synsskarphed genvindes normalt efter uger til måneder, evt. år. Irreversibel blindhed er dog set. Nogle patienter har efter restituering af nedsat synsskarphed fået ethambutol uden at få tilbagefald af synsskarphed. 

 

I sjældne tilfælde kan hepatitis og anafylaktisk reaktion have dødelig udgang. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Myambutol®
 • Aluminiumhydroxidholdige præparater nedsætter absorptionen af ethambutol.
 • Dosisjustering af theophyllin, både øget og nedsat clearance er beskrevet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på en overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Må kun anvendes til behandling af tuberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4341, 4342, 4343, 4344

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %, bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Myambutol® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Myambutol® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer mykobakteriers cellevægssyntese.
 • Bakteriostatisk virkning på mykobakterier i vækstfase.

Farmakokinetik

 • Ca. 80 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 400 mg, Parallelimport (Orifarm)  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 400 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Myambutol
034850
100 stk. (blister)
1.051,30 10,51 31,54

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  400 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 13,2 x 13,2
tabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

4343. Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. BMC Infect Dis. 2014; 14:617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4342. Bothamley G. Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations. Drug Saf. 2001; 24(7):553-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4341. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med. 1977; 127(3):195-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4344. Bobrowitz ID. Ethambutol in pregnancy. Chest. 1974; 66(1):20-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4843599 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...