Myambutol®

J04AK02
 
 

Anvendelsesområder

Tuberkulose 

Skal altid gives i kombination med andre antituberkulosemidler

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 400 mg ethambutolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 15-20 mg/kg legemsvægt i døgnet givet i 1 dosis, sædvanligvis 1.200 mg.
 • Børn > 3 mdr. 20 (15-25) mg/kg legemsvægt i døgnet givet i 1 dosis.

 

Bemærk: 

 • Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Eventuel nedsættelse af dosis efter bestemmelse af koncentrationen af ethambutol i serum eller plasma.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Nervus opticus neuritis.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at henvende sig til læge ved nyopståede synsgener.
 • Ved behandlingsstart testes evnen til at skelne farve.
 • Ved langvarig behandling (udover de sædvanlige 2 måneder) fx pga. MDR-TB og NTM, bør der foretages synsundersøgelse incl. oftalmoskopi hos øjenlæge.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Opticus neuritis*.
Forhøjet serum-urat.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leukopeni.
Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Hallucinationer.
Nyrefunktionspåvirkning.

*Neuritis optica og/eller retrobulær neuritis forårsaget af ethambutol kan medføre nedsat synsskarphed og nedsat farvesyn. Bivirkningen er afhængig af dosis og behandlingsvarighed samt normalt reversibel. Synsskarphed genvindes normalt efter uger til måneder, evt. år. Irreversibel blindhed er dog set. Nogle patienter har efter restituering af nedsat synsskarphed fået ethambutol uden at få tilbagefald af synsskarphed. 

 

I sjældne tilfælde kan hepatitis og anafylaktisk reaktion have dødelig udgang. 

Interaktioner

 • Aluminiumhydroxidholdige præparater nedsætter absorptionen af ethambutol.
 • Dosisjustering af theophyllin, både øget og nedsat clearance er beskrevet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på en overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Må kun anvendes til behandling af tuberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 

Referencer: 4341, 4342, 4343, 4344

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%, bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Hæmmer mykobakteriers cellevægssyntese.
 • Bakteriostatisk virkning på mykobakterier i vækstfase.

Farmakokinetik

 • Ca. 80% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 400 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 034850
100 stk. (blister)
839,60 8,40 25,19

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  400 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 13,2 x 13,2
tabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

4343. Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. BMC Infect Dis. 2014; 14:617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4342. Bothamley G. Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations. Drug Saf. 2001; 24(7):553-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4341. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med. 1977; 127(3):195-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4344. Bobrowitz ID. Ethambutol in pregnancy. Chest. 1974; 66(1):20-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4843599 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

28.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...