Visanne

G03DB08
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg dienogest. 

Doseringsforslag

Voksne. 2 mg dgl. på samme tidspunkt hver dag. Behandlingen kan påbegyndes en hvilken som helst dag i menstruationscyklus. 

  

Bemærk: 

 • Hvis prævention er påkrævet, bør der anvendes ikke-hormonelle præventionsmidler.
 • Der savnes erfaring ved behandling i mere end 15 måneder.

Kontraindikationer

 • Aktuel idiopatisk venøs tromboemboli
 • Aktuel eller tidligere arteriel og kardiovaskulær tromboembolisk sygdom (herunder cerebrovaskulære tilfælde, myokardieinfarkt og iskæmisk hjertesygdom)
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Svær leversygdom
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande, herunder tidligere mammacancer
 • Levertumorer
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig uterin blødning
 • Tromboemboliske lidelser eller familiær disposition til dette
 • Diabetes
 • Osteoporose
 • Leversygdomme
 • Depression
 • Seponering ved elektiv kirurgi i mindst 4 uger før, og behandling bør ikke genoptages før 2 uger efter fuldstændig rehabilitering.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Kraftesløshed.
Vægtøgning  (som følge af øget appetit).
Rygsmerter.
Ovariecyster.
Hovedpine, Migræne.
Irritabilitet, Nervøsitet, Søvnforstyrrelser.
Brystspænding, Gennembrudsblødning, Nedsat libido, Vaginalblødning.
Acne, Alopeci.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Tinnitus.
Knoglesmerter.
Fibrocystisk brystsygdom.
Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær.
Urinvejsinfektion.
Vulvovaginitis.
Dyspnø.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Hypotension, Ødemer.
Ikke kendt Fald i knoglemineraltætheden.

Interaktioner

 • Nevirapin, bosentan, kraftige CYP3A4-induktorer som phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin og rifabutin samt naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af gestagener og muligvis medføre terapisvigt.
 • Kendte CYP3A4-hæmmere kan nedsætte metaboliseringen og dermed øge plasmakoncentrationen af gestagener og medføre bivirkninger, fx:
  • antifungale azoler (fx itraconazol og fluconazol)
  • cimetidin
  • verapamil
  • makrolider (fx erythromycin, clarithromycin og roxithromycin)
  • diltiazem
  • proteasehæmmere (fx ritonavir, saquinavir og nelfinavir)
  • antidepressiva (fx nefazodon, fluvoxamin og fluoxetin)
  • grapefrugtjuice.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Endometriose behandles ikke under graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Nedsætter den endogene produktion af estradiol og undertrykker derved estradiols proliferende effekt på endometriet.
 • Dienogest har antiandrogen effekt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 91%.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2 mg 101893
28 stk. (blister)
439,30 15,69 15,69
(B) tabletter 2 mg 101904
84 stk. (blister)
1.284,25 15,29 15,29

Substitution

tabletter 2 mg
Dienogest "Besins" Besins, Dienogest, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg

Præg:
B
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...