Zolmitriptan "Rivopharm"

Udgået: 01.05.2023
N02CC03
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg zolmitriptan. 

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 2,5 mg zolmitriptan. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år: 2,5-5 mg.
 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 2,5-5 mg efter mindst 2 timer.
 • Maksimal døgndosis er 10 mg.

 

Bemærk: 

 • Smeltetabletter
  • Smeltetabletterne lægges på tungen.
  • Efter opløsning i munden synkes med spyttet.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Tabletter
  • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses.
  • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 12 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes til højst 5 mg i døgnet ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Kardielle overledningsforstyrrelser
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser*
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Tyngdefornemmelse
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis*, Nasal irritation*, Rhinitis*
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Nyrer og urinveje Polyuri
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Undersøgelser Iskæmiforandringer i ekg

* Bivirkninger som er registreret efter brug af næsesprayen. 

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før administration af zolmitriptan. Omvendt skal der gå 12 timer efter indgift af zolmitriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af zolmitriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med zolmitriptan forlænger og forstærker virkningen af zolmitriptan.
 • Samtidig brug af SSRI, SNRI eller opioider giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Moclobemid hæmmer omsætningen af zolmitriptan, således at plasmahalveringstiden fordobles.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønskede misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Triptaner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3875, 4252, 4254

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren til en aktiv og flere inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Ca. 60 % udskilles gennem nyrerne i form af uomdannet stof og metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 2,5 mg, SanoSwiss  Ingen kærv
smeltetabletter 2,5 mg, SanoSwiss  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 186121
6 stk. (blister)
Udgået 06-03-2023
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 535878
18 stk. (blister)
Udgået 17-04-2023
(B) smeltetabletter 2,5 mg 400372
6 stk. (blister)
Udgået 01-05-2023
(B) smeltetabletter 2,5 mg 384789
12 stk. (blister)
Udgået 01-05-2023

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Zolmitriptan "2care4" (Parallelimport), Zolmitriptan, tabletter 2,5 mg
Zolmitriptan "Stada" STADA Nordic, Zolmitriptan, tabletter 2,5 mg
 
smeltetabletter 2,5 mg
Zolmitriptan "Stada" STADA Nordic, Zolmitriptan, smeltetabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
ZL 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Smeltetabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
smeltetabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4252. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015; 55:490-501, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644494 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3875. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011; 67(12):1253-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21656212 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4254. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan exposure during pregnancy and the risk of major congenital malformations and adverse pregnancy outcomes: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Headache. 2010; 50:563-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132339 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

21.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...