Kodamid® "DAK"

N02BA75
 
 
Svagt virkende analgetikum med codein.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 9,6 mg codeinphosphathemihydrat, 50 mg caffein, 150 mg propyphenazon, 250 mg salicylamid og 80 mg magnesiumoxid (som hydroxid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 15 år. 1-2 tabl. højst 3 gange dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Kontraindiceret pga. propyphenazon. 

Dosisjustering

 • GFR 10-50 ml/min.

  Dosis bør nedsættes til 75% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Codein metaboliseres i leveren til det aktive morphin. Forsigtighed og evt. dosisjustering ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for pyrazolonderivater
 • Porfyri (pga. propyphenazon)
 • Børn < 15 år.
 • Børn 15-18 år. Kontraindiceret i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø pga. risiko for alvorlige bivirkninger (pga. indholdet af codein).
 • Se endvidere Acetylsalicylsyre (analgetika).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anafylaktisk reaktion.
Respirationsdepression.
Meget sjældne (< 0,01 %) Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Codeins hæmmende virkning på CNS forstærkes af hypnotika, anxiolytika og alkohol.
 • Salicylamid hæmmer trombocytfunktionen. Kombination med orale antikoagulantia bør derfor undgås. Virkningen af methotrexat kan forstærkes.
 • Magnesium kompleksbinder fluorchinoloner, jern og tetracycliner, så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for propylphenazon, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten. 

 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparat.  

 • Phenazon: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt.
 • Codein: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 8%. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. Der er meddelelser om neonatal apnø hos 4 børn efter store doser (240-360 mg dgl.), selvom codein ikke var måleligt i børnenes plasma. Apnøen ophørte ved seponering. Der er ved langtidsbehandling set et tilfælde af letal opioidtoksicitet hos et barn. Årsagen til akkumulation hos barnet var moderens ultrahurtige CYP2D6-metaboliseringsevne kombineret med den forringede metabolisme og elimination af morfin hos nyfødte. I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 17% (35/210) af de eksponerede børn. 4 børn blev set på skadestuen pga. letargi. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 1,4 mg/kg/dag mod 0,9 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias).
 • Salicylamid: Der findes ingen data.
 • Magnesiumoxid: Den systemiske absorption er ringe.

 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Domineres af salicylamid, se endvidere Acetylsalicylsyre (forgiftninger)

Farmakodynamik

Caffein 

 • Virker stimulerende på CNS. Virker almindeligvis perifert vasodilaterende, men menes at give cerebral vasokonstriktion og nedsat cerebral blodgennemstrømning. Dette antages at have effekt ved hovedpine og migræne.

Codein 

 • Opioidagonist med virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Codein har dog lav affinitet til disse receptorer, og dets analgetiske virkning skyldes omdannelse til morphin.

Magnesiumoxid 

 • Det ikke-absorberede magnesium virker osmotisk og dermed lakserende.

Propyphenazon 

 • Hæmmer prostaglandinsyntesen. Har antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus.

Salicylamid 

 • Amid af salicylsyre, der virker analgetisk, antipyretisk og antiinflammatorisk.

Farmakokinetik

Caffein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til 3 aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Codein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Biotilgængeligheden er ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • 5-10% metaboliseres i leveren via CYP2D6 til morfin. Ca. 10% af befolkningen kan ikke metabolisere codein til morfin (langsomme omdannere), dvs. de har ingen analgetisk effekt af codein.
 • Plasmahalveringstid 2,5-3 timer.

Magnesiumoxid 

 • Ca. 10% absorberes fra mave-tarmkanalen.

Propyphenazon 

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Biotilgængeligheden er ca. 75% pga. first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Salicylamid 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 70 minutter.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 250 +9,6 +50 +150 mg (kan dosisdisp.) 113612
20 stk.
79,60

Foto og identifikation

Tabletter  250 +9,6 +50 +150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,6 x 17,1
tabletter 250 +9,6 +50 +150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...