Fycompa

N03AX22
 
 

Anvendelsesområder

 • Supplerende behandling af epilepsi med fokale anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske krampeanfald.
 • Supplerende behandling ved epilepsi med generaliserede tonisk-kloniske anfald.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg eller 12 mg perampanel. 

Oral suspension. 1 ml indeholder 0,5 mg perampanel. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år
Initialt 2 mg 1 gang dgl. før sengetid. Vedligeholdelsesdosis bestemmes ved titrering. Sædvanligvis 4-8 mg 1 gang dgl. før sengetid. Afhængig af respons kan dosis øges med 2 mg/dag hver 2. uge til højst 12 mg dgl.  

 

Børn 4-11 år 

Dosering afhængig af barnets kropsvægt: 

 • > 30 kg. Initialt 2 mg 1 gang dgl. før sengetid. Vedligeholdelsesdosis bestemmes ved titrering. Sædvanligvis 4-8 mg 1 gang dgl. før sengetid. Afhængig af respons kan dosis øges med 2 mg/dag hver 2. uge til højst 12 mg dgl.
 • 20-29 kg. Initialt 1 mg 1 gang dgl. før sengetid. Vedligeholdelsesdosis bestemmes ved titrering. Sædvanligvis 4-6 mg 1 gang dgl. før sengetid. Afhængig af respons kan dosis øges med 1 mg/dag hver 2. uge til højst 8 mg dgl.
 • < 20 kg. Initialt 1 mg 1 gang dgl. før sengetid. Vedligeholdelsesdosis bestemmes ved titrering. Sædvanligvis 2-4 mg 1 gang dgl. før sengetid. Afhængig af respons kan dosis øges med 0,5 mg/dag hver 2. uge til højst 6 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis. Ved 1 glemt dosis springes dosis over. Ved flere glemte doser bør ny opstart af behandlingen overvejes, se yderligere information i produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 65 år og børn < 4 år.

Nedsat leverfunktion

 • Initialt 2 mg 1 gang dgl. før sengetid ved let til moderat nedsat leverfunktion. Derefter optitrering med 2 mg/dag højst hver 2. uge til højst 8 mg dgl.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved seponering reduceres dosis gradvist for at nedsætte risiko for recidiv. 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Ved vedvarende aggressivitet, som ses oftere ved høje doser, bør dosisreduktion overvejes. Ved alvorlig aggressivitet bør behandlingen seponeres.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved samtidig indtagelse af alkohol eller CNS-deprimerende midler, da evt. aggressivitet kan forstærkes.
 • Tidligere stofmisbrugere bør monitoreres for symptomer på misbrug af perampanel.
 • Patienter med myokloniske anfald og absenceanfald skal monitoreres, da perampamel muligvis kan inducere eller forværre disse anfaldstyper.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens*
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Ataksi, Gangforstyrrelser
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Angst, Konfusion, Talebesvær Irritabilitet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Psykose, Suicidale tanker eller adfærd
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

* Faldtendens ses oftest hos ældre. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fycompa
 • Potente CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, oxcarbazepin eller phenytoin, kan øge clearance for perampanel 2-3 gange.
 • Ketoconazol forøger AUC for perampanel med 20 % og forlænger plasma-halveringstiden med 15 % via hæmning af CYP3A4. Lignende effekt må forventes med andre CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol og erythromycin.
 • Perampanel i doser på 12 mg/dag er vist at nedsætte AUC for levonorgestrel med ca. 40 %. Der er derfor risiko for nedsat antikonceptionel virkning af hormonale kontraceptiva, og anden prævention bør anvendes under behandlingen.
 • Perampanel kan nedsætte AUC for midazolam og evt. andre CYP3A-substrater.

Se endvidere i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Pga. perampanels lange halveringstid kan forgiftningssymptomer forekomme i lang tid efter overdosering/forgiftning. 

Farmakodynamik

Selektiv, non-kompetitiv antagonist for AMPA-glutamatreceptor på postsynaptiske neuroner. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke klarlagt. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid ca.105 timer.
 • Metaboliseres i leveren bl.a. via CYP3A4.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Oral suspension 

 • Klargøring af flasken: Se medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

Oral suspension 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 90 dage.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2 mg, Eisai  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 4 mg, Eisai  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 6 mg, Eisai  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 8 mg, Eisai  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Eisai  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 12 mg, Eisai  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 • Supplerende behandling af epileptiske anfald, hvor supplerende behandling med antiepileptika med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Derudover til velbehandlede patienter, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte til et antiepileptikum med generelt tilskud uden klausulering.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 049549
7 stk. (blister)
177,05 25,29 101,17
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 088346
7 stk. (blister) (Paranova)
190,40 27,20 108,80
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 192266
7 stk. (blister) (2care4)
219,45 31,35 125,40
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 384142
7 stk. (blister) (Orifarm)
234,20 33,46 133,83
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 388192
7 stk. (blister) (Abacus)
183,05 26,15 104,60
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 156384
28 stk. (blister) (Orifarm)
814,00 29,07 58,14
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 418131
28 stk. (blister) (2care4)
840,25 30,01 60,02
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 448268
28 stk. (blister) (Medartuum)
1.498,70 53,53 107,05
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 499189
28 stk. (blister)
781,00 27,89 55,79
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 556913
28 stk. (blister) (Abacus)
759,10 27,11 54,22
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 595454
28 stk. (blister) (Paranova)
811,15 28,97 57,94
(B) filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 090810
28 stk. (blister) (Abacus)
817,05 29,18 38,91
(B) filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 128784
28 stk. (blister) (2care4)
Udgået 07-08-2023
(B) filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 152036
28 stk. (blister) (Paranova)
853,85 30,49 40,66
(B) filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 411024
28 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 24-07-2023
(B) filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 491213
28 stk. (blister)
837,85 29,92 39,90
(B) filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 574420
28 stk. (blister) (Medartuum)
1.431,95 51,14 68,19
(B) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 053880
28 stk. (blister) (Abacus)
869,90 31,07 31,07
(B) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 074348
28 stk. (blister)
873,90 31,21 31,21
(B) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 386288
28 stk. (blister) (2care4)
888,25 31,72 31,72
(B) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 529403
28 stk. (blister) (Paranova)
873,90 31,21 31,21
(B) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 536364
28 stk. (blister) (Orifarm)
884,75 31,60 31,60
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 086349
28 stk. (blister) (Abacus)
1.018,10 36,36 29,09
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 093981
28 stk. (blister) (Orifarm)
914,00 32,64 26,11
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 165179
28 stk. (blister)
931,30 33,26 26,61
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 187365
28 stk. (blister) (Medartuum)
932,65 33,31 26,65
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 452811
28 stk. (blister) (2care4)
941,25 33,62 26,89
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 062701
28 stk. (blister) (2care4)
993,90 35,50 23,66
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 090572
28 stk. (blister) (Paranova)
907,25 32,40 21,60
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 154558
28 stk. (blister)
903,25 32,26 21,51
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 519503
28 stk. (blister) (Orifarm)
1.160,70 41,45 27,64
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 537193
28 stk. (blister) (Medartuum)
1.632,20 58,29 38,86
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 580625
28 stk. (blister) (Abacus)
883,25 31,54 21,03
(B) oral suspension 0,5 mg/ml 506125
340 ml
1.705,15 5,02 80,24

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
275, 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,8 x 6,8
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
4, 277,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  6 mg

Præg:
6, 294,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 6 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  8 mg

Præg:
8, 295,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 8 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
296, 10,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  12 mg

Præg:
297, 12,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 12 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...