Marzine®

R06AE03
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) cyclizinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. 50 mg.
 • Børn 6-12 år. 25 mg.
 • Dosis tages 1-2 timer før afrejse, højst 3 doser i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosering til børn under 6 år må kun ske efter lægens anvisning.

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi
 • Søvnapnø.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved: 

 • Manifest eller truende respirationsinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Krampetendens.

Opmærksomhed på mulig misbrugsrisiko. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Cyclizin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Sløret syn*
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinretention
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Lever og galdeveje Hepatitis

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug.  

Referencer: 5822, 5823

Interaktioner

Anden medicin sammen med Marzine®

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da abstinenssymptomer og sedation kan forekomme. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3909

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Marzine®, da det forstærker virkningen af alkohol.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Marzine®, da det forstærker virkningen af alkohol. 

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.
Cyclizin har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Den vestibulære stimulation nedsættes og labyrintfunktionen hæmmes. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen kan også spille en rolle.
Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 50 mg, Viatris  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA18) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 071810
10 stk. (blister)
45,55 5,56 11,11
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 416597
30 stk. (blister)
70,00 2,33 4,67

Substitution

tabletter 50 mg
B
Gotur Orifarm Generics, Cyclizin, tabletter 50 mg
HA18
Gotur Orifarm Generics, Cyclizin, tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  50 mg

Præg:
T4A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)


3909. Milkovich L, van den Berg BJ. An evaluation of the teratogenicity of certain antinauseant drugs. Am J Obstet Gynecol. 1976; 125(2):244-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/773181 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...