Provaqomyl

P01BB51
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af malaria forårsaget af P. falciparum.
 • Behandling af akut ukompliceret malaria forårsaget af P. falciparum.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg atovaquon og 100 mg proguanilhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Malariaprofylakse 

Voksne/børn  

Legemsvægt  

Tablettype  

Daglig dosis  

Voksne og børn 

≥ 40 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

1 tabl. 1 gang dgl. 

Bemærk: 

 • Profylaksen bør indledes 1 dag før ankomsten til malariaområdet og fortsætte 7 dage efter afrejsen fra malariaområdet.

 

Malariabehandling i 3 dage 

Voksne/børn  

Legemsvægt  

Tablettype  

Dosis i 3 dage  

Voksne og børn 

≥ 40 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

4 tabl. 1 gang dgl. 

Børn 

31-40 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

3 tabl. 1 gang dgl. 

Børn 

21-31 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

2 tabl. 1 gang dgl. 

Børn 

11-21 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

1 tabl. 1 gang dgl. 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Tages til et måltid eller sammen med fedtholdige produkter.
 • Til små børn kan tabletterne knuses og blandes med mælkeprodukter eller anden mad.
 • Tabletterne skal tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Ved opkastning senest 1 time efter indtagelse af en dosis bør tages en ny dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Behandling:  

  • Der bør findes alternativ behandling af akut P. falciparum malaria, hvor det er muligt.

  Profylakse:  

  • Kontraindiceret til profylaktisk brug.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • GFR < 30 ml/min: Kontraindiceret til profylaktisk brug.
 • Overfølsomhed over for atovaquon, proguanil eller øvrige indholdsstoffer.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression Abnorme drømme, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Stomatitis
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet plasma-amylase
Psykiske forstyrrelser Angst
Hud og subkutane væv Alopeci
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Pancytopeni*
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal intolerans, Orale ulcera
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Gråd
Psykiske forstyrrelser Psykose Mareridt
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet Vesikler
Vaskulære sygdomme Vasculitis

* Pancytopeni ses hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion. 

 

Anormaliteter i leverfunktionstests er sædvanligvis reversible og ikke forbundet med uhensigtsmæssige kliniske virkninger. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Provaqomyl, komb.
 • Samtidig indgift af:
  • metoclopramid
  • tetracyclin
  • rifampicin
  • rifabutin
   nedsætter plasmakoncentrationen af atovaquon. Kombination med rifampicin og rifabutin skal undgås.
 • Samtidig behandling med efavirenz eller boostede proteaseinhibitorer har medført fald i plasmakoncentrationen af atovaquon på op til 75 %. Kombination bør undgås.
 • Samtidig behandling med tetracycliner medfører signifikant fald i plasmakoncentrationen af atovaquon.
 • Fluvoxamin hæmmer omdannelsen af proguanil til den aktive metabolit, cycloguanil via en hæmning af CYP2C19. Betydningen af dette er usikkert, og brugere bør være ekstra opmærksomme på mulige bivirkninger. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Dosisjustering af orale vitamin K-antagonister kan være nødvendig under og efter behandling med atovaquon/proguanil.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For kombinationen er der data for omkring 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4182, 4183, 4184

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (6-36 måneders karantæne). Afhænger af donors tilgrundliggende sygdom.

Ingen karantæne ved plasmatapning til fraktionering, når anvendelsen af præparatet er profylaktisk. 

Farmakodynamik

Kombinationspræparatet virker på blodskizonter samt på leverstadier af P. falciparum.
Atovaquon: 

 • Hæmmer selektivt den eukaryotiske elektrontransportkæde i malariaparasittens mitokondrier.

Proguanil: 

 • Mekanismen bag den synergistiske effekt af proguanil kombineret med atovaquon er endnu uafklaret.

Farmakokinetik

Atovaquon 

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarm-kanalen. Samtidig indtagelse af fedtrigt måltid øger biotilgængelighed med 20-25 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-7 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 døgn (voksne) og 1-2 døgn (børn).
 • Udskilles uomdannet med galden og undergår enterohepatisk cirkulation.

Proguanil 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Steady state efter 3 dage.
 • Koncentreres i erytrocytter og leukocytter med 5-15 gange højere værdier end i plasma. Endvidere opnås høje koncentrationer i lever og nyrer.
 • Plasmahalveringstid 14-20 timer.
 • Ca. 60 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 250+100 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid eller sammen med fedtholdige produkter.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 250+100 mg 103180
12 stk. (blister)
72,90 6,08

Substitution

filmovertrukne tabletter 250+100 mg
Atovaquon/Proguanil."Glenmark Glenmark Nordic, Atovaquon, Proguanil, filmovertrukne tabletter 250+100 mg
Atovaquone/Proguanil ratiophar TEVA, Atovaquon, Proguanil, filmovertrukne tabletter 250+100 mg
Malarone GSK Pharma, Atovaquon, Proguanil, filmovertrukne tabletter 100+250 mg
Malastad STADA Nordic, Atovaquon, Proguanil, filmovertrukne tabletter 250+100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  250+100 mg

Præg:
M, A-P, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 11,3 x 11,3
filmovertrukne tabletter 250+100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4183. Mayer RC, Tan KR, Gutman JR. Safety of atovaquone-proguanil during pregnancy. J Travel Med. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30544231 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4184. Reuvers N, Vial T, Schaefer C et al. Pregnancy Outcome after first Trimester Exposure to Malarone (Atovaquone-Proguanil): A Prospective Case-Series. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 2012; 94(5):329, https://www.researchgate.net/publication/295828490 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4182. Pasternak B, Hviid A. Atovaquone-proguanil use in early pregnancy and the risk of birth defects. Arch Intern Med. 2011; 171(3):259-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21325117 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...