Postafen®

R06AE05
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg meclozinchlorid. 

Doseringsforslag

Transportsyge 

 • Voksne og unge > 12 år. 25-50 mg.
 • Dosis tages 1-2 timer før afrejse.


Allergiske sygdomme 

 • Voksne og unge > 12 år. 25-50 mg dgl. 1-2 gange dgl.


Bemærk: 

 • Dosering til børn må kun ske efter lægens anvisning.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

På grund af stoffets udprægede antikolinerge virkninger: Glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Manifest eller truende respirationsinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Krampetendens.

Risiko for antikolinerg belastning 

Meclozin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kraftesløshed, Træthed.
Sedation.
Døsighed.
Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Tørhed i næsen.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Bevægeforstyrrelser  (herunder parkinsonisme).
Angst, Eufori, Hallucinationer, Psykose.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1 %) Dobbeltsyn, Sløret syn.
Abdominalsmerter.
Paræstesier.
Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da abstinenssymptomer og sedation kan forekomme. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3711, 3910

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.
  Promethazin har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Den vestibulære stimulation nedsættes og labyrintfunktionen hæmmes. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen (CTZ) kan også spille en rolle.
 • Virkning efter ca. 1 time.
 • Virkningsvarighed 12-24 timer.

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 029292
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 552481
20 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 192558
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3910. Källén B, Mottet I. Delivery outcome after the use of meclozine in early pregnancy. Eur J Epidemiol. 2003; 18(7):665-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12952140 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

27.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...