Raloxifen "Teva"

G03XC01
 
 

Middel mod osteoporose. Selektiv østrogenreceptormodulator (SERM). 

Anvendelsesområder

Behandling af ikke-traumatiske vertebrale frakturer hos postmenopausale kvinder og forebyggelse ved øget risiko for osteoporose.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 60 mg raloxifenhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 60 mg én gang dgl.
 • Bør ledsages af adækvat calcium- og D-vitaminindtag via føden eller som tilskud.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere tilfælde af venøse tromboemboliske komplikationer, fx dyb venøs trombose, lungeemboli eller retinal venetrombose
 • Vaginalblødning af ukendt årsag
 • Bør ikke anvendes af fertile kvinder eller ved aktiv endometriecancer.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør seponeres ved længerevarende immobilisering, om muligt fra 3 dage før immobilisering vil finde sted og bør ikke genoptages før patienten er fuldt mobiliseret
 • Ved vaginalblødning bør patienten undersøges klinisk og gynækologisk
 • Sikkerheden ved aktiv mammacancer er ikke undersøgt, og behandling med raloxifen bør derfor udsættes, til behandling af mammacancer er tilendebragt
 • Behandlingen anbefales ikke ved cirrose
 • P-triglycerid bør måles jævnligt ved tidligere østrogeninduceret hypertriglyceridæmi
 • Forsigtighed ved risikofaktorer for apopleksi, fx tidligere transitorisk cerebral iskæmi eller atrieflimren.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Influenzalignende symptomer.
Vasodilatation  (hedestigninger).
Almindelige (1-10 %) Galdesten.
Lægkramper.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Dyb venetrombose  (inkl. dyb venetrombose, lungeemboli og retinal venetrombose).

Endvidere er behandlingen forbundet med en øget risiko for fatale apopleksier (absolut risiko stiger fra 1,4 pr. 1.000 patientår til 2,1 pr. 1.000 patientår). 

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret: Trombocytopeni, moderate stigninger af levertransaminaser, gastro-intestinale gener (kvalme, opkastning, abdominalsmerter og dyspepsi), forhøjet blodtryk, migræne og milde brystsymptomer såsom smerte, hævelse og ømhed. 

Interaktioner

 • Colestyramin nedsætter absorptionen af raloxifen og hæmmer derved den enterohepatiske cirkulation
 • Raloxifen reducerer den farmakodynamiske effekt af warfarin.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af raloxifen medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklasternes aktivitet, hvorved knoglenedbrydningen og dermed knogleomsætningen hæmmes. Herved øges knoglemineraltætheden.

Farmakokinetik

 • Ca. 60% absorberes fra mave-tarmkanalen. Biotilgængelighed ca. 2% pga. udtalt first pass-metabolisme i tarmvæg og lever.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 27 timer pga. enterohepatisk cirkulation.
 • Udskilles med galden.
 • < 0,2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg 382365
84 stk. (blister) (2care4)
729,70 8,69 8,69
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg 450291
84 stk. (blister) (Orifarm)
756,60 9,01 9,01

Substitution

filmovertrukne tabletter 60 mg
Evista Substipharm, Raloxifen, filmovertrukne tabletter 60 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
N, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,8 x 12,6
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...