Bretaris Genuair

R03BB05
 
 

Langtidsvirkende antikolinergikum. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 322 mikrogram aclidinium (som bromid). 

Doseringsforslag

Voksne. 322 mikrogram 2 gange dgl. 

  

Bemærk: Instruktionsfilm om brug af Genuair kan ses under "Instruktioner". 

Instruktioner

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for atropin, ipratropium eller tiotropium. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Angina pectoris
  • Arytmier diagnosticeret inden for 3 måneder
  • Hjerteinfarkt inden for 6 måneder
  • Indlæggelse for hjertesvigt inden for 12 måneder
  • Snævervinklet glaukom
  • Prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans eller glucose/galactosemalabsorption.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Aclidinium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasopharyngitis, Sinuitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Sløret syn*
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Mundtørhed
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Talebesvær
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Virkning efter 30 minutter og maksimal virkning efter 1-3 timer. Virkningsvarighed >12 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter (raske) og efter ca 15 minutter ved KOL.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • < 5 % af en inhaleret dosis optages systemisk.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Genuir er holdbar i 3 måneder efter anbrud af folien.  

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 128688
60 doser (2care4)
315,85 5,26 10,53
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 538333
60 doser (Orifarm)
315,70 5,26 10,52
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 579197
60 doser (Paranova)
314,55 5,24 10,49
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 093967
180 doser (3 x 60) (Paranova)
905,25 5,03 10,06
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 401913
180 doser (3 x 60) (Orifarm)
906,00 5,03 10,07
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 415525
180 doser (3 x 60) (2care4)
908,65 5,05 10,10

Substitution

inhalationspulver 322 mikrogram
Eklira Genuair Zentiva, Aclidinium, inhalationspulver 322 mikrogram
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...