Mestinon®

N07AA02
 
 
Kolinesterasehæmmer.

Anvendelsesområder

Myasthenia gravis, tarmatoni og blæreatoni.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 60 mg pyridostigminbromid. 

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg pyridostigminbromid. 

Doseringsforslag

Myasthenia gravis 

60-180 mg 2-4 gange dgl. Atropinsulfat (0,1-0,5 mg) kan gives for at dæmpe de perifere parasympatomimetiske virkninger. 


Tarm- og blæreatoni 

60 mg hver 4. time. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisnedsættelse / individuel dosistitrering kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Mekanisk ileus 

Kontraindiceret ved mekanisk ileus. Den parasympatomimetiske effekt øger peristaltikken i gastro-intestinalkanalen. 

 

Peritonitis 

Pyridostigmin kan forværre peritonitis ved at øge den gastro-intestinale motilitet. 

 

Urinvejsobstruktion 

Kontraindiceret ved urinvejsobstruktion, da den parasympatomimetiske effekt inducerer kontraktioner i urinvejene. 

Forsigtighedsregler

Astma og KOL 

Anvendes med forsigtighed, da bronkospasme og øget bronkial sekretion kombineret med bronkokonstriktion kan forekomme. 

 

Epilepsi 

Forsigtighed ved epilepsi. Behandling med kolinesterasehæmmere er associeret med kramper og tremor. 

 

Gastro-intestinale ulcera 

Kolinesterasehæmmere bør anvendes med forsigtighed ved gastro-intestinale ulcera pga. risiko for øget mavesyresektretion. 

 

Hjertesvigtog hypotension
Bradykardi og hypotension er forekommet under behandlingen - tilstanden kan forværres. 

 

Hyperthyrodisme 

Den øgede kolinerge aktivitet kan potentielt forværre symptomerne ved hyperthyrodisme. 

 

Koronar hjertesygdom 

Kolinesterasehæmmere har været associeret med koronar konstriktion. Forsigtighed ved koronar hjertesygdom. 

 

Mekanisk tarmobstruktion og ureterpassagehindring 

Pyridostigmins parasympatomimetiske effekt øger den gastro-intestinale perialstik og inducerer kontraktioner i urinvejene. Forsigtighed ved mekanisk tarmobstruktion eller ureterpassagehindring. 

 

Parkinsons sygdom 

Forsigtighed ved Parkinsons sygdom- sygdomssymptomerne kan forværres af den øgede kolinerge aktivitet. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi  (hos visse patienter dog takykardi)
Øjne Conjunctivitis, Sløret syn Miosis, Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Øget peristaltik, Øget spytsekretion
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Muskelparese, Muskelsvaghed, Nedsat muskeltonus
Nervesystemet Tremor Fascikulation
Nyrer og urinveje Inkontinens
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Rhinitis, Øget bronkialsekretion
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Rastløshed, Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Alopeci* Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte AV-blok
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Prinzmetal angina
Øjne Akkommodationsbesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Toleransudvikling
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Hud og subkutane væv Rødme
Vaskulære sygdomme Synkope

* Er forekommet ved langtidsbrug. 

 

 • Ved behandling af patienter med myasthenia gravis kan forekomme tilvænning, der forsvinder efter en pause på 1-2 uger.

Interaktioner

 • Stoffets virkning på det parasympatiske perifere nervesystem ophæves af atropin.
 • Den muskelrelakserende virkning af suxamethon potenseres/forlænges.
 • Antihistaminer og glukokortikoider kan mindske effekten af kolinesterasehæmmere.
 • Øget risiko for bradykardi og hypotension ved samtidig behandling med β-blokkere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Udmeldes ved indikationen myasthenia gravis.

Forgiftning

Kolinergt syndrom. 

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2 % samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

 • Kolinesterasehæmmer. Hæmmer reversibelt enzymet kolinesterase, der nedbryder neurotransmitteren acetylkolin, hvorved acetylkolin øger stimuleringen af nikotinerge og muskarine receptorer. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren. Virkningen indtræder efter 30-45 minutter. Virkningsvarighed 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 10-20 %.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • 5-15 % af dosis udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Må ikke opbevares over 3 måneder efter åbning. 

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 10 mg, Parallelimport (Orifarm)  Ingen kærv
overtrukne tabletter 60 mg, Parallelimport  kærv: ikke oplyst
overtrukne tabletter 60 mg, Parallelimport (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
overtrukne tabletter 60 mg, Parallelimport (Abacus)  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 067786
250 stk.
505,00 2,02 36,36
(B) overtrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 030730
150 stk.
208,50 1,39 4,17
(B) overtrukne tabletter 60 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 180071
150 stk.
208,00 1,39 4,16
(B) overtrukne tabletter 60 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 085057
150 stk.
212,45 1,42 4,25
(B) overtrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 142196
180 stk.
250,20 1,39 4,17

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  10 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

12.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...