Terbutalinsulfat "2care4"

R03AC03
 
 

Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 0,5 mg terbutalinsulfat svarende til en afgivet dosis ved inhalation på 0,4 mg. 

Doseringsforslag

Akut bronkospasme 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Individuelt, sædvanligvis 0,5 mg efter behov.
  • I svære tilfælde op til 1,5 mg efter behov.
  • Der bør højst tages 6 mg i døgnet.
 • Børn 3-11 år
  • Individuelt, sædvanligvis 0,25-0,5 mg efter behov.
  • I svære tilfælde op til 1 mg efter behov.
  • Der bør højst tages 4 mg i døgnet.
 • Bemærk:
  • Bør kun bruges ved behov og ikke i fast dosering.
  • Inhalation via Turbuhaler® kan anvendes af de fleste børn > 5-7 år. Nogle børn mellem 3 og 5 år kan benytte Turbuhaler®.

Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses på Bricanyl® Turbuhaler®.  

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Virker kardilaterende og kan derfor fremkalde en kraftigere blødning under operation. En β-blokker kan hæmme dette.

Diabetes 

Alle β2-agonister er diabetogene (5872) og kan forårsage forhøjet blodsukker. Kontrol af blodsukker hos personer med diabetes. 

Referencer: 5872

Bivirkninger

Bivirkninger ses normalt kun i lettere grad ved inhalationsbehandling med normale doser. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier, Myokardieiskæmi
Immunsystemet Urticaria
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Terbutalinsulfat "2care4"

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 16.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3863, 3864, 3866

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Terbutalin kan ikke påvises i barnets plasma, og der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Terbutalinsulfat "2care4" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Virkningsmekanisme 

Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

 

Indtræden og varighed af virkning 

 • Virkningen indtræder i løbet af få minutter og når 90 % af maksimal virkning i løbet af 30 minutter.
 • Virkningsvarighed op til 6 timer.

Farmakokinetik

 • Pulmonal biotilgængelighed ca. 16 %.
 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (2care4)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (2care4) 511240
120 doser
163,50 1,36 5,45
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (2care4) 542251
240 doser (2x120)
224,20 0,93 3,74

Substitution

inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca, Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis Genordn. B
Terbutalinsulfat "Paranova" (Parallelimport), Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 

Referencer

5872. Lund LC, Jensen PH, Pottegård A et al. Identifying diabetogenic drugs using real world health care databases: A Danish and Australian symmetry analysis. Diabetes Obes Metab. 2023, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683229/ (Lokaliseret 7. marts 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3864. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2016; 34(4):455-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26467747 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3863. Garne E, Hansen AV, Morris J et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015; 136(6):1496-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220526 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3866. Lim A, Stewart K, König K et al. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011; 45(7-8):931-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712513 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

08.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...