Terbutalinsulfat "2care4"

R03AC03
 
 

Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 0,5 mg terbutalinsulfat svarende til en afgivet dosis ved inhalation på 0,4 mg. 

Doseringsforslag

Akut bronkospasme 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Individuelt, sædvanligvis 0,5 mg efter behov.
  • I svære tilfælde op til 1,5 mg efter behov.
  • Der bør højst tages 6 mg i døgnet.
 • Børn 3-11 år
  • Individuelt, sædvanligvis 0,25-0,5 mg efter behov.
  • I svære tilfælde op til 1 mg efter behov.
  • Der bør højst tages 4 mg i døgnet.
 • Bemærk:
  • Bør kun bruges ved behov og ikke i fast dosering.
  • Inhalation via Turbuhaler® kan anvendes af de fleste børn > 5-7 år. Nogle børn mellem 3 og 5 år kan benytte Turbuhaler®.

Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses på Bricanyl® Turbuhaler®.  

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
 • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Virker kardilaterende og kan derfor fremkalde en kraftigere blødning under operation. En β-blokker kan hæmme dette.

Bivirkninger

Bivirkninger ses normalt kun i lettere grad ved inhalationsbehandling med normale doser. 

Meget almindelige (> 10 %) Hovedpine, Tremor.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Ikke kendt Arytmier, Myokardieiskæmi.
Adfærdsforstyrrelse.
Bronkospasme.

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 16.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3863, 3864, 3866

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Terbutalin kan ikke påvises i barnets plasma, og der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med terbutalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Virkningsmekanisme 

Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

 

Indtræden og varighed af virkning 

 • Virkningen indtræder i løbet af få minutter og når 90% af maksimal virkning i løbet af 30 minutter.
 • Virkningsvarighed op til 6 timer.

Farmakokinetik

 • Pulmonal biotilgængelighed ca. 16%.
 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (2care4) 511240
120 doser
164,60 1,37 5,49
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (2care4) 542251
240 doser (2x120)
241,35 1,01 4,02

Substitution

inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca, Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis Genordn. B
Terbutalinsulfat "Paranova" (Parallelimport), Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3864. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2016; 34(4):455-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26467747 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3863. Garne E, Hansen AV, Morris J et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015; 136(6):1496-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220526 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3866. Lim A1, Stewart K, König K et al. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011; 45(7-8):931-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712513 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...