Normix

A07AA11
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af rejsediarré forårsaget af ikke-invasive bakterier. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg rifaximin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 12 år. 200 mg hver 8. time i 3 dage. 


Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 12 år. 

Nedsat leverfunktion

Hepatisk encefalopati: Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Rejsediarré 

  • Bør ikke anvendes mod rejsediarré med komplikationer som feber eller blodig afføring.
  • Bør pga. risiko for resistensudvikling ikke anvendes til profylakse mod rejsediarré.

Generelt: 

  • Til trods for minimal absorption kan rifaximin farve urinen orangerød.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Anæmi*.
Abdominalsmerter, Ascites*, Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Temperaturstigning.
Artralgi*, Muskelkramper.
Hovedpine.
Depression.
Dyspnø.
Hudkløe, Hududslæt.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Clostridioides difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Balanceforstyrrelser.
Candidiasis.
Faldtendens.
Hyperkaliæmi.
Kramper.
Hukommelsesbesvær.
Angst, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens.
Urinvejsinfektion.
Pleuraekssudat.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Dehydrering.
Rygsmerter.
Pneumoni*.
Cellulitis.
Cyanose, Hypertension, Hypotension*.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Leverpåvirkning.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Dermatitis, Eksem.
Synkope.

* Er kun set i behandling til reduktion af recidiv af manifest hepatisk encefalopati. 

  

De fleste rapporterede bivirkninger skyldes formentlig grundsygdommen. 

Interaktioner

Samtidig brug af rifaximin og warfarin kan medføre både fald og stigninger i INR. Derfor bør INR monitoreres omhyggeligt ved samtidig brug af warfarin, som det kan være nødvendigt at dosisjustere. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption er dog lav og en risiko for bivirkninger hos barnet skønnes lille. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

  • Semisyntetisk derivat af rifamycin.
  • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase. Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.
  • Rifaximin er testet på ETEC (enterotoksigene E. coli ), EAggEC (enteroaggregative E. coli), Salmonella spp., Shigella spp., non-V Vibrio cholerae, Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Campylobacter spp. De isolerede bakterier havde en MIC90 på 32 mg/ml, et niveau, der formentlig nemt opnås i det intestinale lumen med baggrund i de høje koncentrationer af rifaximin i fæces, der er målt under behandling med terapeutisk dosering.
  • På grund af den meget lave absorption fra mave-tarmkanalen har rifaximin ingen klinisk effekt mod tarminvasive bakterier, selv om disse er følsomme in vitro.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 447726
12 stk. (blister)
220,00 18,33 55,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Xifaxan Norgine, Rifaximin, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  200 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.06.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...