Normix

A07AA11
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af rejsediarré forårsaget af ikke-invasive bakterier. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg rifaximin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 12 år. 200 mg hver 8. time i 3 dage. 


Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat leverfunktion

Hepatisk encefalopati: Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Rejsediarré 

 • Bør ikke anvendes mod rejsediarré med komplikationer som feber eller blodig afføring.
 • Bør pga. risiko for resistensudvikling ikke anvendes til profylakse mod rejsediarré.

Generelt: 

 • Til trods for minimal absorption kan rifaximin farve urinen orangerød.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi*
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Ascites* Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi*, Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Clostridioides difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Angst, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Dysuri, Hyppig vandladning
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat
Vaskulære sygdomme Ødemer Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nyrer og urinveje Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni* Rhinitis
Hud og subkutane væv Cellulitis
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypertension, Hypotension*
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Dermatitis, Eksem
Vaskulære sygdomme Synkope

* Er kun set i behandling til reduktion af recidiv af manifest hepatisk encefalopati. 

  

De fleste rapporterede bivirkninger skyldes formentlig grundsygdommen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Normix

Hepatisk encefalopati: 

 • Rifaximins påvirkning af tarmfloraen kan nedsætte virkningen af orale østrogene kontraceptiva. Derfor bør anvendes anden sikker prævention, især hvis østrogenindholdet er mindre end 50 mikrogram pr. dosis.
 • Ved samtidig brug af warfarin er rapporteret om både stigninger og fald i INR, og INR bør monitoreres nøje ved behandlingsstart og seponering af rifaximin. Dosisjustering af orale antikoagulantia kan være nødvendig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption er dog lav og en risiko for bivirkninger hos barnet skønnes lille. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Normix påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Normix påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Semisyntetisk derivat af rifamycin.
 • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase. Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.
 • Rifaximin er testet på ETEC (enterotoksigene E. coli ), EAggEC (enteroaggregative E. coli), Salmonella spp., Shigella spp., non-V Vibrio cholerae, Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Campylobacter spp. De isolerede bakterier havde en MIC90 på 32 mg/ml, et niveau, der formentlig nemt opnås i det intestinale lumen med baggrund i de høje koncentrationer af rifaximin i fæces, der er målt under behandling med terapeutisk dosering.
 • På grund af den meget lave absorption fra mave-tarm-kanalen har rifaximin ingen klinisk effekt mod tarminvasive bakterier, selv om disse er følsomme in vitro.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 200 mg, Parallelimport (2care4)  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Normix
447726
12 stk. (blister)
171,00 14,25 42,75

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Xifaxan Norgine, Rifaximin, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  200 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...