Repaglinide "Accord"

A10BX02
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretionen. Carbamoylmethylbenzoesyrederivat

Anvendelsesområder

 • Monoterapi ved stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås kostregulering, motion og vægtreduktion. 
 • I kombination med metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg repaglinid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt.
 • Initialt 0,5 mg 15-30 min. før hvert hovedmåltid.
 • Efter 1-2 ugers behandling justeres dosis efter blodglucose respons.
 • Maksimalt 4 mg 4 gange dgl.
 • Hvis et måltid springes over, tages ingen tablet.
 • Ved skift fra et andet oralt antidiabetikum er initialdosis 1 mg.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages til et måltid med et glas vand, kan eventuelt tages 15-30 minutter før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 75 år
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer 
 • Kendt overfølsomhed over for meglitinider
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i  Insulin.
 • Gemfibrozil, der øger den hypoglykæmiske effekt.

Forsigtighedsregler

Nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Kardiovaskulær sygdom*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Obstipation, Opkastning
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Hypersensitivitet  (dermal)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmisk koma**
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2 %.

 

* I et epidemiologisk studie var der øget frekvens af akut koronarsygdom i repaglinidgruppen, årsagssammenhængen blev dog ikke fastlagt. 

** Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang er forekommet. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Repaglinide "Accord"
 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • ACE-hæmmere kan forstærke den hypoglykæmiske virkning af repaglinid. Store doser hydrochlorthiazid kan hæmme repaglinids hypoglykæmiske virkning.
 • Ciclosporin øger plasmakoncentrationen af repaglinid.
 • Trimethoprim hæmmer repaglinids omsætning i CYP2C8.
 • Gemfibrozil og MAO-hæmmere øger den hypoglykæmiske effekt.
 • Samtidig brug af clopidogrel bør undgås. Eventuel samtidig brug skal foregå under tæt monitorering af blodglucose.
 • Repaglinid metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4. Teoretisk er der risiko for interaktioner med lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Repaglinide "Accord".Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Repaglinide "Accord" kan ændres.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Repaglinide "Accord". 

Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Repaglinide "Accord" kan ændres. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 4 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 65 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 0,5 mg, Accord  Ingen kærv
tabletter 1 mg, Accord  Ingen kærv
tabletter 2 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

OBS

Kan evt. tages 15-30 minutter før et måltid.  

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 038294
90 stk. (blister)
110,30 1,23 9,80
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 090151
90 stk. (blister)
112,95 1,26 5,02
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 525752
90 stk. (blister)
120,95 1,34 2,69

Substitution

tabletter 0,5 mg
NovoNorm Novo Nordisk, Repaglinid, tabletter 0,5 mg
Repaglinide "Krka" KRKA, Repaglinid, tabletter 0,5 mg
 
tabletter 1 mg
NovoNorm Novo Nordisk, Repaglinid, tabletter 1 mg
Repaglinide "Krka" KRKA, Repaglinid, tabletter 1 mg
 
tabletter 2 mg
NovoNorm Novo Nordisk, Repaglinid, tabletter 2 mg
Repaglinide "Krka" KRKA, Repaglinid, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  0,5 mg

Præg:
R
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Tabletter  1 mg

Præg:
R
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
R
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...