Acitretin "Orifarm"

D05BB02
 
 
Hudmiddel af retinoidgruppen til systemisk anvendelse. Syntetisk derivat af A-vitamin.

Anvendelsesområder

 • Svær psoriasis, hvor konventionel terapi har vist sig uden effekt.
 • Kan anvendes i kombination med PUVA-behandling, UVB-behandling eller lokalbehandling.
 • Svært invaliderende tilfælde af morbus Darier hos voksne.

  

Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 10 mg eller 25 mg acitretin. 

Doseringsforslag

Individuel. 

 

Voksne 

 • Initialt 25-30 mg dgl. fordelt på 1-3 doser i 2-4 uger.
 • Døgndosis må ikke overstige 75 mg.
 • Når terapeutisk effekt er opnået, justeres dosis, afhængig af individuel tolerance.

Børn 

 • 0,5 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • I svære tilfælde op til 1 mg/kg legemsvægt i døgnet i en begrænset periode.
 • Døgndosis må ikke overstige 35 mg.

 

I kombination med PUVA- eller lysbehandling kan dosis oftest reduceres. 

 

Bemærk: 

 • Synkes hele
 • Tages med et glas vand
 • Kan åbnes
 • Indholdet kan opslæmmes i vand
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad
 • Tages med mad
 • Bør tages sammen med et fedtholdigt måltid eller et glas mælk for at opnå bedst mulig virkning.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Forhøjet blodlipidniveau
 • Hypervitaminosis A
 • Der bør i behandlingsperioden ikke gives tilskud af A-vitamin.
 • Samtidig brug af tetracycliner eller methotrexat, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

På grund af nedsat effekt af hormonale kontraceptiva ved samtidig indgift af acitretin, tilrådes det at supplere med en anden kontraceptionsmetode.  

 

Kontrolforanstaltninger 

 • Kontrol af leverfunktion, P-kreatinin, P-kolesterol og P-triglycerider skal foretages, før behandlingen indledes samt hver 3. måned, så længe behandlingen varer.
 • Behandling af kvinder i den fertile alder må kun finde sted, når der forud er draget omsorg for:
  1. at kvinden ikke er gravid
  2. at der anvendes sikker antikonception, der skal fortsættes i mindst 3 år efter seponering af behandlingen
  3. graviditetstest 1 gang månedligt tilrådes
  4. kvinden er informeret om, at der i tilfælde af graviditet under behandlingen vil være tungtvejende grunde til at anbefale svangerskabsafbrydelse.

Vælges p-piller som antikonception, bør behandlingen med acitretin først indledes i 2. p-pille-cyklus.  

 

Knogleforandringer 

 • Patienter i længerevarende behandling bør undersøges med jævne mellemrum for så tidligt som muligt at afsløre evt. ændringer i knoglevæv.
 • Ved tegn på knogleforandringer må fortsættelse af behandlingen vurderes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Cheilitis, Mundtørhed, Tørre læber
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi Tørst
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Rhinitis, Tørhed i næsen
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Tør hud
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Keratitis Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Hud og subkutane væv Onykoreksi, Rødme, Seborré
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Gingival blødning
Lever og galdeveje Hepatitis
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Corneal ulceration, Natteblindhed
Mave-tarm-kanalen Rektal blødning Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Icterus
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteomalaci
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning, Paræstesier, Perifer neuropati
Ikke kendt hyppighed
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Øjne Tab af øjenvipper og -bryn
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Det reproduktive system og mammae Vulvovaginitis
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erytem
Vaskulære sygdomme Systemisk vaskulær lækage-syndrom

Interaktioner

 • Samtidig behandling med tetracycliner skal undgås, da dette kan øge frekvensen af bivirkningen, benign intrakraniel trykstigning.
 • Samtidig indgift af methotrexat øger risikoen for levertoksicitet.
 • Effekten af hormonale kontraceptiva nedsættes af acitretin.
 • Acitretin nedsætter delvist phenytoins proteinbinding. Den kliniske betydning af dette er dog endnu ukendt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er risiko for teratogenicitet. Der er meget få data. Acitretin er beslægtet med tretinoin, der er et potent teratogen, og acitretin må derfor ikke anvendes under graviditet. 

Se endvidere Retinoider mod psoriasis.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4049, 4050, 4051

 

Fertile kvinder og mænd

For behandling af kvinder med acitretin gælder specifikke regler i forhold til udlevering, graviditetstest og kontraception. Der henvises til forsigtighedsreglerne og produktresuméet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. 3 års karantæne.

Forgiftning

Symptomer på hypervitaminosis A. Symptomer på akut vitamin A-toksicitet omfatter hovedpine, kvalme, opkastning, omtågethed, irritabilitet, papilødem, dobbeltsyn, døsighed, øget intrakranielt tryk, hypercalcæmi, hypertriglyceridæmi og pruritus. 

Farmakodynamik

Syntetisk retinsyreanalog.
Acitretin normaliserer epidermiscellernes proliferation, differentiering og forhorning.
Virkningen er symptomatisk, og mekanismen er for nærværende stort set ukendt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40 %. Samtidig fødeindtagelse forøger biotilgængeligheden til ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til de aktive metabolitter 13-cis-acitretin og etretinat.
 • Plasmahalveringstid ca. 50 timer (acitretin), ca. 60 timer (13-cis-acitretin) og ca. 120 dage (etretinat). Enterohepatisk recirkulation forekommer
 • Udskilles med galden og gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 10 mg, Orifarm Generics  
hårde kapsler 25 mg, Orifarm Generics  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Bør tages sammen med et fedtholdigt måltid eller et glas mælk for at opnå bedst mulig virkning.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Indholdet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Derm.Ven.) hårde kapsler 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 526613
50 stk. (blister)
Udgået 03-04-2023
(NBS) (Derm.Ven.) hårde kapsler 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 419145
100 stk. (blister)
333,80 3,34 11,68
(NBS) (Derm.Ven.) hårde kapsler 25 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 592459
50 stk. (blister)
Udgået 03-04-2023
(NBS) (Derm.Ven.) hårde kapsler 25 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 591645
100 stk. (blister)
807,05 8,07 11,30

Substitution

hårde kapsler 10 mg
Neotigason TEVA, Acitretin, hårde kapsler 10 mg
 
hårde kapsler 25 mg
Neotigason TEVA, Acitretin, hårde kapsler 25 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  10 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
68
Kærv: Ikke relevant
Farve: Offwhite, Brun
Mål i mm: 5,1 x 14,1
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Hårde kapsler  25 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
69
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Brun
Mål i mm: 6,6 x 19,2
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Referencer

4051. Schaefer C, Meister R, Weber-Schoendorfer C. Isotretinoin exposure and pregnancy outcome: an observational study of the Berlin Institute for Clinical Teratology and Drug Risk Assessment in Pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2010; 281(2):221-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19444462 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4049. Dai WS, LaBraico JM, Stern RS. Epidemiology of isotretinoin exposure during pregnancy. J Am Acad Dermatol. 1992; 26(4):599-606, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1597546 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4050. Lammer EJ, Chen DT, Hoar RM et al. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med. 1985; 313(14):837-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3162101 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.04.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...