Colestyramin "Orifarm"

C10AC01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder. 1 brev indeholder 4 g colestyramin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 4-8 g udrørt i et glas væske eller blandet med mad 3 gange dgl. 
 • Dosis kan øges gradvist. Doser over 24 g kan påvirke fedtabsorptionen.  
 • Kolestatisk kløe. 4 g 3 gange dgl.

  

Børn 

 • 2 g 2 gange dgl. om nødvendigt stigende, evt. til voksendosis.
 • Behandlingen startes med en enkelt dosis. 
 • Behandling af børn er en specialistopgave.

 

Bemærk: 

 • Er der indtaget andre orale lægemidler, skal der gå mindst 1 time før indgift af colestyramin.
 • Der skal gå mindst 4 timer efter indgift af colestyramin, før der indtages andre orale lægemidler.

Kontraindikationer

 • Total galdevejsobstruktion. 
 • Sivende eller blodig diarré.
 • Samtidig administration af teriflunomid.
 • Oral suspension indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Pyrosis
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Hypoprotrombinæmi
Mave-tarm-kanalen Caries, Gastro-intestinal blødning, Hæmorideblødning, Steatoré Opkastning, Proktalgi, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring A-vitaminmangel, D-vitaminmangel, Hyperchloræmisk acidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Osteoporose Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt, Irritation af hud og slimhinder
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Folsyremangel  (nedsat serum-folsyre hos børn)
 • Der er set hypoprotrombinæmi på grund af nedsat optag af vitamin K (ved længerevarende behandling).
 • A-vitaminmangel kan resultere i natteblindhed.
 • Tarmobstruktion er forekommet (herunder 2 relaterede dødsfald hos børn).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Colestyramin "Orifarm"
 • Colestyramin accelerer eliminationen af teriflunomid. Kombination er kontraindiceret.
 • Colestyramin binder anioner.
 • Colestyramin nedsætter koncentrationen af den aktive metabolit af leflunomid.
 • Absorptionen af orale antikoagulantia kan nedsættes. Således nedsættes AUC for phenprocoumon med 75 %.
 • Absorptionen af andre lægemidler, herunder levothyroxin, benzylpenicillin, tetracyclin, digoxin, thiazider, nicotinsyre, phenobarbital, valproat samt NSAID kan også formindskes. Det tilrådes derfor at indtage midlerne tidsforskudt mindst 1 time før eller 4 timer efter colestyramin.
 • Absorptionen af folsyre og de fedtopløselige vitaminer A, D, E og K kan nedsættes, især hos patienter med bestående fedtmalabsorption, eller hvor dosis er over 24 g. I disse tilfælde kan tilskud af folsyre og vitamin A, D, E og K overvejes.
 • Kan reducere eksponeringen af mycofenolsyre og mycofenolatmofetil og dermed reducere virkningen af disse midler.
 • Galdesyrebindende midler kan desuden påvirke absorptionen af orale fosfattilskud.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Colestyramin "Orifarm" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Colestyramin "Orifarm" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Syrebindende anionbytter.
 • Virkning på kolegen kløe kan forventes efter ca. 1 uge.
 • Virkning på total-kolesterol ses inden for 1 måned.

 

Farmakokinetik

Absorberes ikke fra mave-tarm-kanalen. 

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til oral suspension, endosis 4 g  (Orifarm Generics)
Colestyramin "Orifarm"
179012
50 stk.
455,00 9,10 31,85

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

03.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...