Colchicin "Tiofarma"

Colchicine "Tiofarma"
M04AC01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg colchicin. 

Doseringsforslag

Akutte anfald 

 • Voksne. Initialt 1 mg efterfulgt af 500 mikrogram 1 time senere. Efter 12 timer følges op efter behov (højst 500 mikrogram 3 gange dgl.), indtil det akutte anfald er overstået.
 • I behandlingsforløbet må der ikke tages mere end 6 mg.
 • Ny anfaldsbehandling må først indledes efter mindst 3 dage. Dette regime resulterer ofte i gastro-intestinale bivirkninger, hvorfor nedenstående alternative lav-dosis regime anbefales.
 • Alternativt vælges ofte at give 500 mikrogram 2-3 gange dgl. under anfald. Herefter fortsættes med 500 mikrogram 2 gange dgl. så længe, der er behov, evt. i forbindelse med, at uratsænkende behandling tillægges.

 

Anfaldsprofylakse under initialbehandling med allopurinol og probenecid 

 • Voksne. 500 mikrogram 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Synkes hel med et glas vand.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Colchicin kan ikke fjernes ved dialyse eller udskiftningstransfusion. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Dosis nedsættes eller dosisintervallet forlænges.  

  Samtidig behandling med potente P-glykoprotein- eller CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Samtidig behandling med P-gp-hæmmer eller potent CYP3A4-hæmmer er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Bloddyskrasier.
 • Samtidig hæmodialyse, da colchicin ikke kan fjernes ved dialyse eller udskiftningstransfusion.

Forsigtighedsregler

 • Colchicin har et smalt terapeutisk indeks, og behandlingen bør ophøre, hvis der opstår tegn på toksicitet, fx kvalme, opkastning, abdominalsmerter og diarré.
 • Colchicin kan medføre alvorlig knoglemarvsdepression (agranulocytose, aplastisk anæmi, trombocytopeni). Forandringer i blodtællinger kan være gradvise eller meget pludselige, særligt aplastisk anæmi har en høj dødelighed. Periodiske kontroller af blodbilledet skal foretages.
 • Gastro-intestinal sygdom.
 • Ældre og svækkede patienter.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati, Rhabdomyolyse
Nervesystemet Neuropati, Perifer neuritis
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Oligospermi Dysmenoré
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt

Interaktioner

Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, ciclosporin, verapamil, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af colchicin med risiko for alvorlig toksicitet. Dosisreduktion af colchicin anbefales, se endvidere produktresumé. Kombinationen er kontraindiceret ved samtidig nedsat nyre- eller leverfunktion. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: På indikationen familiær middelhavsfeber bør behandlingen fortsætte. Der er data for omkring 600 eksponerede, heraf omkring halvdelen på indikationen familiær Middelhavsfeber. Der er ikke tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. I produktresumeet er anvendelse under graviditet angivet som en kontraindikation - dette beror på prækliniske (dyre-) forsøg. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4128, 4129

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er kompleks og ikke fuldstændigt klarlagt. Det anses, at colchicin virker mod den inflammatoriske respons til uratkrystaller ved at hæmme migrationen af granulocytter ind i det inflammerede område. Andre egenskaber, fx interaktion med mikrotubuli, mitosehæmning og hæmning af dannelsen af inflammatoriske cytokiner synes også at bidrage til virkningen. 

Virkningen indtræder efter ca. 12 timer og er maksimal efter 1-2 dage.  

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ½-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 3-10 timer.
  Metaboliseres i leveren og udskilles overvejende med galden.
 • 10-20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Colchicintabletter  0,5 mgtabletter  0,5 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 0,5 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,5 mg 453858
100 stk. (blister)
278,60 2,79 5,57
(B) tabletter 0,5 mg  (2care4) 079040
100 stk. (blister)
285,00 2,85 5,70
(B) tabletter 0,5 mg 142419
250 stk.
610,00 2,44 4,88
(B) tabletter 0,5 mg  (2care4) 061462
250 stk. (blister)
Udgået 11-07-2022

Substitution

tabletter 0,5 mg
Colrefuz TEVA, Colchicin, tabletter 500 mikrogram
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  0,5 mg

Præg:
0.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)


4129. Indraratna PL, Virk S, Gurram D et al. Use of colchicine in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2018; 57(2):382-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29029311 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4128. Berkenstadt M, Weisz B, Cuckle H. Chromosomal abnormalities and birth defects among couples with colchicine treated familial Mediterranean fever. Am J Obstet Gynecol. 2005; 193:1513-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16202748 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

23.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...