Tibolon "Aristo"

G03CX01
 
 

Anvendelsesområder

 • Kompenserende hormonterapi tidligst et år efter menopausen ved behov for lindring af symptomer relateret til bortfaldet af østrogenproduktion.
 • Kan forsøges ved nedsat libido.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg tibolon. 

Doseringsforslag

2,5 mg dgl. kontinuerligt. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometriecancer eller brystktæft eller ved mistanke om østrogenafhængige maligne tumorer
 • Genetisk disposition for brystkræft og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen
 • Kvinder med tidligere eller aktuel venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli/TCI (transitorisk cerebral iskæmi) eller kendte trombofile sygdomme.
 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom
 • Uafklaret vaginalblødning
 • Porfyri
 • Uafklaret endometriehyperplasi.

Forsigtighedsregler

Behandlingsvarighed 

Behandling i mere end 5 år postmenopausalt kan generelt ikke anbefales, men kan foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Undersøgelser Vægtøgning
Det reproduktive system og mammae Endometriehyperplasi, Underlivssmerter, Vaginalblødning, Vaginitis Brystspænding, Udflåd, Vaginal candidiasis, Vaginal kløe
Hud og subkutane væv Øget hårvækst
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Acne
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Hudkløe

I de første få måneder af behandlingen kan der forekomme gennembrudsblødning og pletblødning. 

 

Risiko for hyperplasi og malignitet i endometeriet  

Observationsstudier har vist øget risiko for hyperplasi og malign transformation i endometriet ved behandling med tibolon. 

 

Risiko for brystkræft 

Risikoen for brystkræft afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene som eksogene kønshormoner.  

Ifm. hormonterapi stiger risikoen for udviklingen af brystkræft med øget behandlingstid og dosis. Risikoen ved behandling med tibolon er vist at være sammenlignelig med andre typer hormonterapi. Se endvidere Østrogener

 

Risiko for ovariecancer 

Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for en 5-års-behandlingsperiode. Risikoen aftager gradvist efter seponering. Der har været vist en tilsvarende risiko ved behandling med tibolon. 

 

Andre sygdomsrisici 

Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger risikoen for dyb venetrombose. En øget risiko ved behandling med tibolon kan ikke udelukkes. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tibolon "Aristo"
 • Da tibolon kan øge den fibrinolytiske aktivitet i blodet, kan effekten af antikoagulantia blive forstærket. Denne effekt er set for warfarin. Derfor bør samtidig behandling med tibolon og antikoagulantia overvåges nøje, især ved opstart eller afslutning af behandling med tibolon.
 • Ritonavir og nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler (som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin og rifabutin), modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Forøget østrogen-metabolisme kan klinisk medføre en nedsat virkning og ændringer i blødningsprofilen. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Doping

Forbudt

Anvendelse af Tibolon "Aristo" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Stoffets aktive metabolitter: 

 • Binder sig til østrogen-, progesteron- og androgenreceptorer.
 • Sænker plasmakoncentrationen af bindingsproteinet sex hormone binding globulin (SHBG) og øger plasmakoncentrationen af frit testosteron.
 • Øger plasmakoncentrationen af dihydroepiandrosteronesulfat (DHEAS).

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen, men undgår betydelig first pass-metabolisme i leveren.
 • Udskilles med urin og fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 2,5 mg, Aristo Pharma Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2,5 mg 112918
84 stk. (blister) (3 x 28)
286,65 3,41 3,41

Substitution

tabletter 2,5 mg
Livial Organon Denmark, Tibolon, tabletter 2,5 mg
Tibocina Sandoz, Tibolon, tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

15.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...