Mecastrin

N05CH01
 
 
Naturligt forekommende søvnregulerende hormon.

Anvendelsesområder

Korttidsbehandling af primær søvnløshed og dårlig søvnkvalitet hos patienter over 55 år. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 2 mg melatonin. 

Doseringsforslag

2 mg 1-2 timer før sovetid umiddelbart efter indtagelse af et mindre måltid mad. 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Tages efter indtagelse af mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion pga. manglende erfaring. Anbefales ikke ved stærkt nedsat nyrefunktion. Ingen tegn på akkumulering ved stabil hæmodialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. Ved nedsat leverfunktion er der set markant forhøjede niveauer af endogent melatonin i dagtimerne. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Autoimmune sygdomme 

Begrænset erfaring hos patienter med autoimmune sygdomme. Sporadiske rapporter om forværring af sygdommen. 

 

Blodsukker 

Enkelte rapporter om påvirkning af blodsukkerkontrollen ved indtag af melatonin i forbindelse med kulhydratholdige måltider.  

 

Døsighed 

Melatonin kan medføre døsighed. Opmærksomhed på evt. situationer, hvor dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko. 

 

Kramper 

Øget hyppighed af krampeanfald har været associeret med anvendelse af melatonin ved eksisterende krampetendens (fx epilepsi), men sammenhængen er usikker. 

Bivirkninger

Generelt er der kun set milde bivirkninger ved kortvarig brug af melatonin, selv ved meget høje doser (4811). Oftest: 

 • Døsighed
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Svimmelhed.

 

Et studie har vist negativ påvirkning af glucosetolerancen ved administration af melatonin (både morgen og aften), hvilket kan have betydning ved eksisterende nedsat glucosetolerance (4812)

Enkelte tilfælde af bl.a. autoimmun hepatitis (4813) og gynækomasti (4814) er rapporteret, men en kausal sammenhæng med anvendelsen af melatonin er usikker. 

Humørforstyrrelser (nedtrykthed) er forekommet og et studie har vist øget aggressivitet sammenlignet med placebo (4815)

Ældre kasuistikker har associeret eksogent melatonin med øgede tilfælde af kramper ved eksisterende krampetendens, men et senere metastudie fandt, at den sparsomme data ikke kunne påvise en sammenhæng (4816)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Mecastrin
 • Fluvoxamin øger AUC for melatonin med en faktor 17 pga. hæmning af bl.a. CYP1A2. Kombinationen bør undgås. Andre midler, der hæmmer eller inducerer CYP1A1 og CYP1A2, kan henholdsvis øge og sænke plasmakoncentrationen af melatonin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Melatonin kan forstærke den sedative virkning af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler.
 • Alkohol bør ikke indtages sammen med melatonin, da den søvnregulerende effekt nedsættes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Mecastrin. Virkningen af Mecastrin nedsættes.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Mecastrin.  

Virkningen af Mecastrin nedsættes. 

Farmakodynamik

Melatonin er det naturligt forekomne søvnregulerende hormon. Effekten sker overvejende gennem påvirkning af melatoninreceptoren MT2, der regulerer døgnrytmen. Der er kun dokumenteret virkning hos patienter over 55 år, formentlig fordi der hos denne aldersgruppe opnås en substitution af det aldersrelaterede fald i det natlige melatoninniveau. 

Der er ikke udført væsentlige farmakodynamiske studier af eksogent tilført melatonin. En evt. påvirkning af den endogene sekretion af melatonin og dermed den neuroendokrine akse er ukendt, ligesom der mangler viden om effekterne ved langtidsanvendelse. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,75-2 timer (fastende) og 3 timer (samtidig fødeindtagelse).
 • Stor individuel variation på den maksimale plasmakoncentration (op til faktor 5).
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP1A1 og CYP1A2.
 • Terminal halveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 1-2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Depottabletterne opbevares beskyttet mod lys. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 2 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages efter indtagelse af mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
depottabletter 2 mg  (Orifarm Generics)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) depottabletter 2 mg  (Orifarm Generics) 437043
30 stk. (blister)
203,95 6,80 6,80

Substitution

depottabletter 2 mg
Circadin Takeda Pharma, Melatonin, depottabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  2 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

4815. Liu J, Zhong R, Xiong W et al. Melatonin increases reactive aggression in humans. Psychopharmacology (Berl). 2017; 234(19):2971-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28733812 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4811. Andersen LPH, Gögenur I, Rosenberg J et al. The Safety of Melatonin in Humans. Clinical Drug Investigation. 2016:169-75, https://link.springer.com/article/10.1007/s40261-015-0368-5 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4812. Rubio-Sastre P, Scheer FA, Gómez-Abellán P et al. Acute melatonin administration in humans impairs glucose tolerance in both the morning and evening. Sleep. 2014; 37(10):1715-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25197811 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4816. Jain S, Besag FM. Does melatonin affect epileptic seizures?. Drug Saf. 2013; 36(4):207-15, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23532506 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4814. De Bleecker JL, Lamont BH, Verstraete AG et al. Melatonin and painful gynecomastia. Neurology. 1999; 53(2):435-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10430450 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4813. Hong YG, Riegler JL. Is melatonin associated with the development of autoimmune hepatitis?. J Clin Gastroenterol. 1997; 25(1):376-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9412927 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

19.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...