Oridecin

S01CA01
 
 

Anvendelsesområder

Antinflammatorisk og antiinfektiøs øjenbehandling efter kataraktkirurgi. 

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 1 mg dexamethason og 3 mg tobramycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 2 år 

 • 1 dråbe hver 4.-6. time.
 • De 2 første dage kan dosis evt. øges til 1 dråbe hver 2. time.
 • Aftrappes ved bedring.
 • Behandlingstid sædvanligvis 14 dage og højst 24 dage.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn under 2 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Virus, svampe- eller parasitær infektion i øjet uden samtidig behandling af denne
 • Okulær tuberkulose
 • Ubehandlede okulære bakterielle infektioner
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
 • Risikoen for kortikosteroid-induceret forhøjet intraokulært tryk og/eller kataraktdannelse er øget hos prædisponerede patienter (fx diabetikere).
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
 • Forsigtighed hos patienter med kendt eller formodet neuromuskulære sygdomme som myasthenia gravis eller Parkinsons sygdom. Aminoglykosider kan forværre muskelsvaghed på grund af deres mulige virkning på den neuromuskulære funktion.
 • Der er risiko for krydsallergi mellem tobramycin og andre aminoglykosider inkl. hjælpestoffet neomycin.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes efter behandlingens afslutning.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet intraokulært tryk, Sløret syn, Øjensmerter.
Laryngospasme.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner i øjet, Corneaerosion*, Keratitis, Okulær hyperæmi.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion, Ansigtsødem, Hypersensitivitet.
Erythema multiforme.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktat keratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati.  

 

 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Cushings syndrom og/eller adrenal suppression forbundet med systemisk absorption af oftalmisk dexamethason kan forekomme efter intensiv eller langvarig kontinuerlig behandling hos prædisponerede patienter, herunder børn. I disse tilfælde bør behandlingen seponeres gradvist.

Interaktioner

 • Samtidig brug af topikale steroider og NSAID kan øge risikoen for problemer med opheling af cornea.
 • Dexamethason metaboliseres via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). CYP3A4-hæmmere (inkl. ritonavir og cobicistat) kan nedsætte clearance af dexamethason og dermed resultere i øgede virkninger og adrenal suppression/Cushings syndrom. Kombinationen bør undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske bivirkninger af kortikosteroider. I så tilfælde bør patienterne monitoreres for systemiske bivirkninger af kortikosteroider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Dexamethason 

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Tobramycin 

 • Potent, bredspektret, hurtigtvirkende baktericidt aminoglykosid. Primær effekt på bakterielle celler ved at hæmme polypeptidsamling og syntese på ribosomet.
 • Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold, se Aminoglykosider til systemisk brug.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Omrystes før brug. 

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 1+3 mg/ml  (Orifarm Generics) 079854
5 ml
52,90

Substitution

øjendråber, suspension 1+3 mg/ml
Tobradex Novartis, Dexamethason, Tobramycin, øjendråber, suspension 1+3 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

08.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...