Brinzolamide "Accord"

S01EC04
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Carboanhydrasehæmmer. Sulfonamidderivat. 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med okulær hypertension eller åbenvinklet glaukom, hvor β-blokkere eller prostaglandiner ikke har haft effekt eller er kontraindiceret. 

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 10 mg brinzolamid. 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 2-3 gange dgl.
 • Bemærk: Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med brinzolamid som eneste middel. Her skal anvendes pilocarpin for at hindre lukning af kammervinklen, indtil kausal behandling (iridektomi, evt. lensektomi) kan udføres.

 

I kombination med et β-blokerende middel 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion, da brinzolamid og dets metabolitter overvejende elimineres renalt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne.
 • Svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Syre/base-forstyrrelser.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Teoretisk mindre risiko for systemiske bivirkninger end ved oral behandling med carboanhydrasehæmmere. 

Almindelige (1-10 %) Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjensmerter.
Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Bradykardi.
Tinnitus.
Allergisk conjunctivitis, Conjunctivitis, Corneaerosion, Corneal abrasio, Keratitis, Keratoconjunctivitis sicca, Korneal dekompensering, Korneal uklarhed, Partikelaflejringer i øjet, Pterygium, Retinalt ødem.
Abdominalsmerter.
Smerter, Svimmelhed.
Hyperchloridæmi.
Muskelkramper, Rygsmerter.
Hukommelsesbesvær, Myokloni, Oral paræstesi, Paræstesier.
Apati, Depression, Humørforstyrrelser, Nervøsitet.
Nyresmerter.
Erektil dysfunktion.
Dyspnø, Respirationsdepression.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris, Arytmier, Hjerteinsufficiens.
Corneaødem, Dobbeltsyn, Forhøjet intraokulært tryk, Lysfænomener, Synsforstyrrelser.
Periorbitalt ødem.
Alopeci.
Ikke kendt hyppighed Tab af øjenvipper og -bryn.
Leverpåvirkning.
Hypersensitivitet.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi, Tremor.
Astma.
Dermatitis, Erytem.
Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer.

Interaktioner

Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer, da den additive effekt er usikker, idet receptorerne kan optages af den oralt indgivne carboanhydrasehæmmer. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervandsproduktion.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer. Virkningen opretholdes i ca. 12 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk i nogen grad.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Flasken skal rystes grundigt inden brug. 

  

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, suspension 10 mg/ml 475444
5 ml
140,70 28,14 5,63
(B) øjendråber, suspension 10 mg/ml 592740
3 x 5 ml
177,05 11,80 2,36

Substitution

øjendråber, suspension 10 mg/ml
Azopt Novartis, Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamid "Paranova" (Parallelimport), Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamid "Stada" STADA Nordic, Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamide "2care4" (Parallelimport), Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamide "Sandoz" Sandoz, Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

03.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...