Tovanor Breezhaler

R03BB06
 
 

Langtidsvirkende antikolinergikum. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationspulver i kapsler, hårde. En leveret dosis indeholder 44 mikrogram glycopyrronium, svarende til at en kapsel indeholder 50 mikrogram glycopyrronium (som bromid). Beregnet til inhalation ved hjælp af speciel inhalator (Breezhaler). 

Doseringsforslag

50 mikrogram (1 kapsel) 1 gang dgl. på samme tidspunkt hver dag. Inhaleres via Breezhaler. 

  

Bemærk:  

Film med instruktion i brugen af Breezhaler kan ses under "Instruktioner". 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Den systemiske eksponering kan være øget. Tæt monitorering for potentielle bivirkninger anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

Klik her for film med arabisk speak

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved kardiovaskulær sygdom, snævervinklet glaukom og urinretention.  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Glycopyronium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Synsforstyrrelser*
Mave-tarm-kanalen Gastroenteritis, Mundtørhed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Atrieflimren Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Caries Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Hypæstesi
Nyrer og urinveje Urinretention Cystitis, Dysuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni Epistaxis, Halsirritation, Hoste, Rhinitis, Tilstoppede bihuler
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Snævervinklet glaukom*
Ikke kendt hyppighed
Øjne Akkommodationsbesvær Fotofobi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

 • Hovedpine og urinvejsinfektioner er kun set som almindelige bivirkninger hos ældre over 75 år.
 • Nasopharyngitis er kun set som en almindelig bivirkning ved brug i 12 måneder.
Referencer: 5822, 5823

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Den systemiske eksponering hos det ammede barn skønnes dog meget lav. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Virkning indtræder efter 5 minutter. Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 45 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid 33-57 timer efter inhalation.
 • Op til 70 % af systemisk optaget glycopyrronium udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

 

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Kapslerne skal opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram 060838
30 stk. (blister) (Orifarm)
377,00 12,57 12,57
(B) inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram 071802
90 stk. (blister) (2care4)
1.101,90 12,24 12,24
(B) inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram 574732
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.103,00 12,26 12,26

Substitution

inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram
Seebri Breezhaler Novartis, Glycopyrroniumbromid, inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram
 

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram

Præg:
Sort linje, GPL50,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Orange
Mål i mm: 5,5 x 15,3
inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...