Tovanor Breezhaler

R03BB06
 
 

Langtidsvirkende antikolinergikum. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationspulver i kapsler, hårde. En leveret dosis indeholder 44 mikrogram glycopyrronium, svarende til at en kapsel indeholder 50 mikrogram glycopyrronium (som bromid). Beregnet til inhalation ved hjælp af speciel inhalator (Breezhaler). 

Doseringsforslag

50 mikrogram (1 kapsel) 1 gang dgl. på samme tidspunkt hver dag. Inhaleres via Breezhaler. 

  

Bemærk:  

Film med instruktion i brugen af Breezhaler kan ses under "Instruktioner". 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Den systemiske eksponering kan være øget. Tæt monitorering for potentielle bivirkninger anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved kardiovaskulær sygdom, glaukom og urinretention.  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Glycopyronium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Gastroenteritis, Mundtørhed.
Muskuloskeletale smerter.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Nasopharyngitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflimren.
Caries.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Hyperglykæmi.
Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi.
Urinretention.
Dysfoni.
Ikke kendt hyppighed Bronkospasme.

Hovedpine og urinvejsinfektioner er kun set som almindelige bivirkninger hos ældre over 75 år. 

Nasopharyngitis er kun set som en almindelig bivirkning ved brug i 12 måneder. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Den systemiske eksponering hos det ammede barn skønnes dog meget lav. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Virkning indtræder efter 5 minutter. Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid 33-57 timer efter inhalation.
 • Op til 70% af systemisk optaget glycopyrronium udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

 

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Kapslerne skal opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram 060838
30 stk. (blister) (Orifarm)
635,00 21,17 21,17
(B) inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram 574732
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.226,00 13,62 13,62

Substitution

inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram
Seebri Breezhaler Novartis, Glycopyrroniumbromid, inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram

Præg:
Sort linje, GPL50,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Orange
Mål i mm: 5,5 x 15,3
inhalationspulver, kapsler 44 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

23.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...