Eldepryl®

N04BD01
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme. Som monoterapi til nydiagnosticerede patienter eller som adjuverende behandling i kombination med levodopa. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg eller 10 mg (delekærv) selegilinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • 5-10 mg dgl.
 • Den terapeutiske virkning øges ikke ved højere dosis. Ved højere dosis er der risiko for non-selektiv MAO-hæmning.
 • Bør tages om morgenen eller morgen og middag på grund af mulig søvnhæmmende virkning.
 • Levodopadosis kan undertiden nedsættes ved behandling med selegilin.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Flere aktive metabolitter udskilles hovedsageligt gennem nyrerne. Forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med:
  • selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)
  • serotonin-noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI)
  • tricykliske antidepressiva
  • sympatomimetika
  • tramadol.
 • Må ikke anvendes til patienter med ulcus duodeni eller ulcus ventriculi.

Forsigtighedsregler

 • Labil hypertension
 • Hjertearytmi
 • Svær angina pectoris
 • Psykoser.

Risiko for antikolinerg belastning 

Selegilin er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Dyskinesier  (svinder ved reduktion af samtidigt doseret levodopa).
Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Forhøjede levertransaminaser.
Nedsat appetit.
Angst, Søvnforstyrrelser.
Dyspnø.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris, AV-blok, Supraventrikulære arytmier.
Hypertension.
Ikke kendt Hyperseksualitet*, Ludomani*, Tvangsspisning*.

*Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge lægemidler såsom selegilin, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling.  

Interaktioner

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere kan resultere i voldsom hypertension.
 • Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af selegilin til behandling med MAO-hæmmere eller tramadol.
 • Samtidig behandling med SSRI, SNRI eller tricykliske antidepressiva kan udløse serotoninsyndrom og bør først gives 2 uger efter ophør med selegilinbehandling, se SSRI.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af selegilin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv og irreversibel MAO-B-hæmmer. Hæmmer dopamins metabolisme i basalganglierne.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.
 • Hæmningen af MAO-B er irreversibel, hvorfor der ikke er sammenhæng mellem virkningsvarighed og stoffets farmakokinetiske data.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP2B6 til aktive metabolitter.
 • Metabolitterne udskilles hovedsagligt gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Selegilintabletter  5 mgtabletter  10 mgtabletter  10 mg  (Orifarm)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 534024
100 stk.
236,15 2,36 2,36
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 476192
100 stk.
405,55 4,06 2,03
(B) tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 157049
100 stk.
405,55 4,06 2,03

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...