Valproat (epilepsi)

N03AG

Revideret: 14.12.2021

Valproats virkemåde i CNS er ikke endeligt afklaret, men hænger muligvis sammen med øgning af GABA i hjernen og hæmning af natriumkanaler. 

Anvendelsesområder

Bemærk

Ved brug skal der være speciel opmærksomhed på teratogeniciteten og hyppigt en kraftig vægtstigning. Bør kun bruges til fertile kvinder med epilepsi, hvor anden behandling har utilstrækkelig effekt. Bør ikke bruges til fertile kvinder til forebyggelse af migræne. 

Forgiftning

  • Klinik: Somnolens, konfusion og kvalme. Massiv overdosis har medført koma, evt. hjerneødem, hypotension, QRS-forlængelse og elektrolytforstyrrelse. Metabolisk acidose er tegn på dårlig prognose. Hepatotoksicitet, pancreatitis og nyreinsufficiens er beskrevet i sjældne tilfælde.
  • Behandling: Aktivt kul som gentages ved vedvarende stigning i S-valproat. Symptomatisk behandling. Hæmodialyse kan være aktuelt ved svær klinisk påvirkning, stor dosis og leverpåvirkning. Naloxon har været anvendt med kortvarig effekt på bevidsthedssvækkelsen i nogle tilfælde.

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Valproat Delepsine®
Orion Pharma
enterotabletter  100 mg 100 stk.   1,20 18,04
Valproat Delepsine®
Orion Pharma
enterotabletter  300 mg 100 stk.   1,70 8,52
Valproat Delepsine®
Orion Pharma
enterotabletter  500 mg 100 stk.   2,17 6,51
Valproat Delepsine®
Orion Pharma
depottabletter  300 mg 100 stk.   1,26 6,32
Valproat Delepsine®
Orion Pharma
depottabletter  500 mg 100 stk.   1,97 5,91
Valproat Delepsine®
Orion Pharma
orale dråber, opløsning  200 mg/ml 100 ml + doseringssprøjte   1,95 14,60
Valproat Delepsine®
Orion Pharma
oral opløsning  60 mg/ml 200 ml   1,51 37,67
Valproat Depakine Chrono
Parallelimport
depottabletter  500 mg 100 stk.   1,77 5,31
Valproat Depakine Retard
Parallelimport
depottabletter  500 mg 100 stk.   1,87 5,61
Valproat Depakine Retard
Parallelimport
depottabletter  500 mg 120 stk.   1,84 5,52
Valproat Deprakine® Retard
Sanofi
depottabletter  300 mg 100 stk. (blister)   1,30 6,49
Valproat Deprakine® Retard
Sanofi
depottabletter  500 mg 100 stk. (blister)   1,80 5,41
Valproat Orfiril®
Desitin
enterotabletter  300 mg 100 stk.   1,80 8,99
Valproat Orfiril®
Desitin
enterotabletter  600 mg 100 stk.   3,09 7,73
Valproat Orfiril®
Desitin
enterotabletter  600 mg 100 stk. (2 x 50)   3,15 7,88
Valproat Orfiril®
Desitin
depottabletter  300 mg 100 stk.   5,24 26,21
Valproat Orfiril®
Desitin
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk.   1,49 14,87
Valproat Orfiril®
Desitin
hårde depotkapsler  300 mg 100 stk.   2,16 10,81
Valproat Orfiril®
Desitin
depotgranulat  500 mg 100 stk. (blister)   2,80 8,40
Valproat Orfiril®
Desitin
depotgranulat  1000 mg 100 stk. (blister)   5,10 7,65
Valproat Orfiril®
Desitin
oral opløsning  60 mg/ml 250 ml   1,52 38,00
Valproat Orfiril®
Desitin
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 3 ml   29,30 439,50
Valproat Orfiril®
Desitin
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 10 ml   24,52 367,79
Valproat Valproat "Life Medical"
Life Medical ApS
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 3 ml   29,30 439,50
Valproat Valproat "Life Medical"
Life Medical ApS
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 10 ml   24,52 367,79
 
 
Gå til toppen af siden...