Kerendia

C03DA05
 
 

Aldosteronantagonist. 

Anvendelsesområder

Behandling af kronisk nyresygdom (med albuminuri) forbundet med diabetes type 2 hos voksne. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 20 mg finerenon. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg 1 gang dgl. Initialdosis afhænger af nyrefunktion. 

 • Behandling kan påbegyndes ved serum-kalium ≤ 4,8 mmol/l.
 • Hvis serum-kalium er 4,8 - 5 mmol/l kan behandling overvejes med monitorering af serum-kalium i de første 4 uger.
 • Hvis serum-kalium > 5,0 mmol/l bør behandling ikke påbegyndes.
 • Fortsættelse af behandling og dosisjustering:

Aktuelle serum-kalium  

niveauer (mmol/l)  

Aktuel dosis af finerenon 1 gang dgl.  

10 mg  

20 mg  

≤ 4,8 

Øges til 20 mg * 

Uændret på 20 mg 

4,8 til 5,5 

Uændret på 10 mg 

Uændret på 20 mg 

> 5,5 

Seponer 

Overvej genopstart på 10 mg
ved serum-kalium ≤ 5,0 mmol/l 

Seponer 

Genopstart på 10 mg  

ved serum-kalium ≤ 5,0 mmol/l 

* Uændret 10 mg, hvis eGFR er reduceret > 30 % sammenlignet med tidligere måling. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Kan tages med eller uden mad
 • Synkes hele. Kan knuses. Knust tablet kan opslæmmes i vand eller kommes på kold, blød mad.
 • Glemt dosis tages hurtigst muligt på dagen for glemt dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Behandling bør seponeres pga. begrænsede kliniske data. 

Dosisjustering

 • GFR 15-25 ml/min.

  Behandling bør ikke påbegyndes, dog kan behandling fortsætte med dosisjustering baseret på serum-kalium. 

 • GFR 25-60 ml/min.

  Startdosis 10 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) bør behandling ikke påbegyndes pga. manglende data.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B) bør behandling monitoreres ved supplerende målinger af serum-kalium.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med stærke CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ketoconazol, ritonavir, cobicistat, clarithromycin).
 • Addisons sygdom.

Forsigtighedsregler

Serum-kalium skal monitoreres, når behandling initieres og ved dosisændringer. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Almindelige (1-10 %)
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Nedsat hæmoglobin

Interaktioner

Anden medicin sammen med Kerendia
 • Ved samtidig behandling med stærke CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ketoconazol, ritonavir, cobicistat, clarithromycin) forventes signifikant stigning i finerenon eksponering. Kombination er kontraindiceret
 • CYP3A4- induktorer (fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, naturlægemidler med perikon) bør undgås da det forventes at reducere plasmakoncentrationen af finerenon.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Bør ikke anvendes sammen med kalium, kaliumbesparende diuretika, pga. forventet øget risiko for hyperkaliæmi.
 • Grapefrugt eller grapefrugtjuice bør ikke indtages under behandlingen pga. øget risiko for hyperkaliæmi.
 • Midlertidig seponering kan være nødvendig under behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol pga. øget risiko for hyperkaliæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Selektiv antagonist af den mineralokortikoide receptor (MR), som er involveret i udtrykket af proinflammatoriske og profibriotiske mediatorer. Hermed forebygges inflammation og ardannelse på nyrerne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændig efter oral administration.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 - 1,25 timer
 • Fordelingsvolumen 0,75 l/kg
 • Metaboliseres ca. 90 % via CYP3A4 og ca. 10 % via CYP2C8 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer
 • Omkring ca. 80 % udskilles gennem nyrerne og ca. 20 % med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 20 mg, Bayer  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

 • Behandling af voksne med type 2-diabetes og diabetisk nyresygdom med eGFR ≥ 25 - < 60 og vedvarende albuminuri (urin-albumin/kreatinin-ratio på > 30 mg/g) trods behandling med de for patienten maksimalt tolerable doser af ACE-hæmmer/ARB og SGLT2-hæmmer. Behandlingen skal være iværksat af eller konfereret med en speciallæge i nefrologi eller endokrinologi.

En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet ”Tilskud” på recepten. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 471290
28 stk. (blister)
448,45 16,02 32,03
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 457351
98 stk. (blister)
1.527,60 15,59 31,18
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 480181
100 stk. (unit-dose)
1.559,75 15,60 31,20
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 430293
28 stk. (blister)
448,45 16,02 16,02
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 041092
98 stk. (blister)
1.527,60 15,59 15,59
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 378319
100 stk. (unit-dose)
1.559,75 15,60 15,60

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
FI, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 5 x 10
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
FI, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5 x 10
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...