Aldosteronantagonister (diabetes)

Revideret: 04.01.2023

Finerenon er en non-steroid, selektiv antagonist af den mineralokortikoidreceptor, som aktiveres af aldosteron og kortisol. Blokeringen af receptoren resulterer i en reduktion i proinflammatoriske og profibrotiske mediatorer. Hermed forebygges inflammation og ardannelse på nyrerne. 

Anvendelsesområder

FIDELIO-DKD studiet(5737) inkluderede voksne patienter med type 2-diabetes og kronisk nyresygdom i form af persisterende albuminuri (albumin/kreatinin ratio < 30 mg/g til 5000 mg/g, eGFR mellem 25-75 ml/min og serum kalium ≤ 4.8 mml/l) og i maksimal behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorblokker ved screening.  

Patienter med New York Heart Association (NYHA) klasseI II-IV var ekskluderet. Ved randomiseringen var middeltallet for eGFR 44 ml/min. og median for albumin/kreatinin-ratio udskillelse var 852 mg/g.  

Efter 2,6 års opfølgning var det kombinerede primære endepunkt bestående af nyresvigt, vedvarende eGFR-fald ≥ 40 % eller nyredød reduceret med 18 %, nyresvigt med 13 % (ikke signifikant), vedvarende eGFR-fald ≥ 40 % reduceret med 19 %, hvilket var signifikant. Faldet i albumin/kreatinin-ratio blev allerede registreret efter 4 måneder, hvorefter ratioen var konstant. Det sekundære kombinerede kardiovaskulære endepunkt; kardiovaskulær død, ikke fatal myokardieinfarkt, Ikke fatal apopleksia cerebri eller indlæggelse pga. hjertesvigt blev reduceret signifikant med 14 %. De enkelte endepunkter blev ikke signifikant reduceret. Finerenon har kun en mindre effekt på blodtrykket med omkring 2-3 mmHg reduktion i systolisk blodtryk sammenlignet med placebo. Under studiet havde 21,7 % i finerenongruppen mod 9,8 % i placebogruppen et serum-kalium over 5,5 mmol/l. Der vil være grund til at monitorere serum kalium under behandling, f.eks. ved en opfølgning 4 uger efter opstart og derefter regelmæssigt ved kliniske kontroller. Doser af finerenon var hos 67 %, 20 mg, og 10 mg hos 30 %, mens 3 % afbrød behandlingen. 

 

Der er klausuleret tilskud til Kerendia med følgende betingelser: 

  • Behandling af voksne med type 2-diabetes og diabetisk nyresygdom med eGFR ≥ 25 - < 60 ml/min og vedvarende albuminuri (urin-albumin/kreatinin-ratio på > 30mg/g) trods behandling med de for patienten maksimalt tolerable doser af ACE-hæmmer/ARB og SGLT2-hæmmer.
  • Behandlingen skal være iværksat af eller konfereret med en speciallæge i nefrologi eller endokrinologi

Doseringsforslag

Dosis er 10-20 mg 1 gang dgl. afhængig af nyrefunktion og serum kalium. Se Kerendia

 

Ved vedvarende albuminuri kan tillægges lavdosis spironolacton (12,5 - 25 mg) under monitorering af serum-kalium. Finerenon er også vist at reducere progression af nyresygdom hos patienter med kronisk nyresygdom i form af persisterende albuminuri (< 30 mg/g til 5000 mg/g, eGFR mellem 25-75 ml/min). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Finerenon Kerendia
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   16,08
Finerenon Kerendia
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   15,65
Finerenon Kerendia
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (unit-dose)   15,66
Finerenon Kerendia
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   16,08
Finerenon Kerendia
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   15,65
Finerenon Kerendia
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (unit-dose)   15,66

Referencer

5737. George L Bakris, Rajiv Agarwal et al.. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. The New England journal of medicine. 2020; dec 3; 383 (23):2219-29, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33264825/ (Lokaliseret 4. oktober 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...