Glitazoner

A10BG

Revideret: 08.09.2021

Glitazoner (thiazolidinedioner) reducerer blodglucose ved at nedsætte insulinresistensen. Den glucosesænkende virkning indtræder langsomt med maksimal effekt på den glykæmiske kontrol efter 6-8 uger. Virkningen er tilsyneladende bedst hos overvægtige, hvor der også ses gunstig påvirkning af den med insulinresistenssyndrom associerede dyslipidæmi.

Langtidseffekten, specielt mhp. forekomsten af sendiabetiske komplikationer eller død, er fortsat uafklaret, men pioglitazon synes at beskytte mod hjerte-kar-sygdom, om end det øger risikoen for hjertesvigt. Pioglitazon øger risikoen for osteoporose.  

Anvendelsesområder

  • Type 2-diabetes og utilstrækkelig glykæmisk kontrol trods maksimalt tolereret dosis af metformin i monoterapi.
  • Monoterapi eller kombineret med metformin til overvægtige eller kombineret med sulfonylurinstof, hvis metformin ikke tåles eller er kontraindiceret eller kombineret med en DPP-IV-hæmmer eller kombineret med GLP-1-receptor agonist.
  • Trestofterapi kombineret med metformin og sulfonylurinstof, DPP-IV-hæmmer eller GLP-1-receptor agonist hos patienter, som ikke accepterer insulinbehandling.
  • På grund af uklarhed om glitazonernes bivirkningsprofil anbefales disse kun med forbehold i særlige tilfælde, og deres placering i diabetesbehandlingen er omdiskuteret. Aktuelt findes kun pioglitazon på markedet.
  • Tilskudsregler: Der skal søges om enkelttilskud.

Forsigtighedsregler

Glitazoner er kontraindicerede ved aktiv leversygdom, og leverenzymer bør kontrolleres forud for behandlingsstart.  

Bivirkninger

Glitazoner er forbundet med øget risiko for hjerteinsufficiens og vægtstigning ligesom der har været rapporteret øget frakturhyppighed hos kvinder.  

 

Pioglitazon er vist at reducere risikoen for en kardiovasculær hændelse (3137)

 

Den samlede bivirkningsprofil for glitazoner er endnu uafklaret, og aktuelt diskuteres det, om behandling med pioglitazon øger risikoen for blærecancer. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Pioglitazon Pioglitazone "Accord"
Accord
Udgået 08.08.2022
tabletter  15 mg 98 stk. (blister)  
Pioglitazon Pioglitazone "Accord"
Accord
Udgået 08.08.2022
tabletter  30 mg 98 stk. (blister)  

Referencer

3137. Erdmann E, Dormandy J, Wilcox R et al. PROactive 07: pioglitazone in the treatment of type 2 diabetes: results of the PROactive study. Vasc Health Risk Manag. 2007; 3(4):355-70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17969365 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...