SGLT-2-hæmmere (selektive) og kombinationer

A10BD, A10BK

Revideret: 04.01.2023

Selektive Sodium Glucose Co Transporter (SGLT)-2-hæmmere øger udskillelsen af glucose i nyrerne ved en selektiv og reversibel hæmning af glucose reabsorptionen i de proximale tubuli i nyren. Den normalt forekommende komplette reabsorption af den i præurinen udfiltrerede glucose hos ikke-diabetikere forhindres derved, hvilket medfører glucosuri på 50-60 gram per døgn. 

 

Det renale tab af glucose reducerer plasma-glucose, og kalorietabet fører på sigt til vægttab (2-4 kg) og en reduktion i systolisk blodtryk på 3-5 mm Hg. SGLT-2-hæmmere reducerer HbA1c med 0,5-1,0 % anvendt som monoterapi (dvs. samme størrelsesorden som andre tilgængelige orale antidiabetika), men i længerevarende studier (> 1 år) er de vist at være mere effektive end sulfonylurinstof og DPP-IV-hæmmere til at regulere blodglucose.  

 

SGLT-2-hæmmere frarådes til behandling af type 1-diabetes pga. risikoen for ketoacidose. 

 

Der findes empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin og ertagliflozin markedsført i Danmark.  

 

Empagliflozin er i et stort kardiovaskulært endepunktsstudie vist at reducere MACE, der er sammensat endepunkt, som omfatter død af hjerte-kar-sygdom, ikke-fatalt myokardieinfarkt og ikke-fatalt apopleksia cerebri, og kardiovaskulær død samt indlæggelse for hjertesvigt (3650). I tre store efterfølgende studier er vist, at empagliflozin beskytter med hjertesvigt hos patienter med nedsat eller bevaret venstre ventrikelfunktion og progressionen af den diabetiske nyrefunktion hos patienter med en eGFR ned til 30 ml/min (5358) (5359)

 

Empagliflozin har fået indikationerne behandling af symptomatisk kronisk hjertesvigt og behandling af type 2-diabetes mellitus, som supplement til diæt og motion, som monoterapi (når der er intolerans overfor metformin) eller som supplement til andre antidiabetika hos patienter med en eGFR ned til 30 ml/min. 

 

Dapagliflozin er vist at reducere MACE og kardiovaskulær død, om end ikke statistisk signifikant (5360). Dapagliflozin er i efterfølgende studier vist at reducere risikoen for hjertesvigt hos patienter med nedsat eller bevaret venstre ventrikel funktion og progressionen af den diabetiske nyresygdom ned til eGFR på 25 ml/min (5361) (5362)

Studierne har medført, at dapagliflozin også har fået indikationen behandling af symptomatisk hjertesvigt (10 mg) med reduceret eller bevaret ejektionsfraktion og behandling af kronisk nyresvigt hos patienter med GFR > 25 ml/min., også hos patienter uden diabetes.  

 

Canagliflozin er vist at reducere MACE, hjertesvigt og progression af den diabetiske nyresygdom (3651) (4602)

Ertagliflozin reducerer signifikant hjertesvigt og progressionen af den diabetiske nyresygdom Cardiovascular Outcomes with Ertugliflozin in Type 2 Diabetes (5366).  

 

Det diskuteres, om der reelt er forskelle mellem de kliniske effekter af SGLT-2 hæmmerne, eller om de forskellige resultater kan tillægges studiernes varighed, design af studierne og forskelle i patientpopulationer, der deltog i studierne.  

 

Det er uklart, hvordan denne gruppe af lægemidler beskytter mod hjertesygdom. 

 

Virkningsmekanismen på hyperglykæmien forudsætter en vis nyrefunktion. Stofferne har kun begrænset virkning på den glykæmiske kontrol, hvis GFR er < 60 ml/min, og de bør ikke benyttes ved GFR < 45 ml/min. Forsigtighed ved samtidig brug af loop diuretika pga. risiko for dehydrering og hypotension. 

 

Virkningen på hjertesvigt og den diabetiske nyresygdom synes at være uafhængig af eGFR. 

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bivirkninger

Væsentligste bivirkninger er genitial svampeinfektion og evt. urinvejsinfektioner (øget risiko i nogle studier). Denne gruppe af antidiabetika er kasuistisk blevet associeret med udvikling af ketoacidose. Årsagen hertil er ikke afklaret, men ketoacidose er set hos patienter med dårlig egenproduktion af insulin i forbindelse med fx feber og kirurgiske indgreb. Patienterne har påvirket almentilstand, men ikke altid meget forhøjet blodglucose, så diagnosen stilles ofte ved at måle ketonstoffer og pH, der er under 7.3. 

Specielt når behandlingen initieres, kan pollakisuri være et problem. Hos patienter i diuretisk behandling kan det overvejes at reducere dosis af diuretika, når en SGLT-2 hæmmer ordineres, og omvendt når en SGLT-2 hæmmer seponeres at øge dosis af diuretika. 

 

I et stort randomiseret studie med canagliflozin fandtes en øget risiko for perifere amputationer, primært af tæer hos patienter med en i forvejen høj risiko for en amputation. Lignende fund er ikke beskrevet for empagliflozin, dapagliflozin og ertugliflozin eller i et andet studie med canagliflozin (3651).  

 

Gennem det sidste år er der beskrevet få tilfælde af nekrotiserende fasciitis (Fournier's gangræn) under behandling med SGLT-2-hæmmere. Tilstanden er sjælden, men potentielt fatal, og viser sig ved feber, hævelse og rødme samt udtalt ømhed svarende til perinæum, externe genitalia eller scrotum. Behandlingen er akut henvisning, mest optimalt til urologisk afdeling, med henblik på antibiotika og kirurgisk fjernelse af det døde væv.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Dapagliflozin Edistride
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   17,93 17,93
Dapagliflozin Edistride
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister) (Orifarm)   15,77 15,77
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister) (Paranova)   18,03 36,05
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   18,03 36,05
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister) (Abacus)   18,05 36,11
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister) (2care4)   18,07 36,15
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister) (2care4)   18,04 36,08
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   17,70 35,40
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk. (blister) (Paranova)   15,78 31,57
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   15,77 31,54
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   15,77 31,54
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister) (Paranova)   15,77 31,54
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister) (Orifarm)   15,79 31,57
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister) (2care4)   15,84 31,68
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (Paranova)   17,53 17,53
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   18,02 18,02
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   18,03 18,03
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (2care4)   17,91 17,91
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (Abacus)   16,41 16,41
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (Paranova)   16,98 16,98
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   16,23 16,23
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (2care4)   17,38 17,38
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (Abacus)   15,78 15,78
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (2care4)   15,76 15,76
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (Orifarm)   15,65 15,65
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (Paranova)   15,82 15,82
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   15,77 15,77
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister) (2care4)   20,71 20,71
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister) (Paranova)  
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   15,77 15,77
Empagliflozin
Linagliptin
Glyxambi
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg+5 mg 30 stk. (blister)   26,69
Empagliflozin
Linagliptin
Glyxambi
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg+5 mg 90 stk. (blister)   26,31
Empagliflozin
Linagliptin
Glyxambi
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg+5 mg 30 stk. (blister)   26,69
Empagliflozin
Linagliptin
Glyxambi
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg+5 mg 90 stk. (blister)   26,31
Canagliflozin Invokana
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk. (blister)   15,46 30,92
Canagliflozin Invokana
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  100 mg 90 stk. (blister)   13,30 26,60
Canagliflozin Invokana
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  100 mg 90 stk. (blister) (Orifarm)   13,08 26,16
Canagliflozin Invokana
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  100 mg 90 stk. (blister) (Abacus)   13,03 26,06
Canagliflozin Invokana
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  100 mg 90 stk. (blister) (2care4)   13,30 26,60
Canagliflozin Invokana
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  300 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)  
Canagliflozin Invokana
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  300 mg 30 stk. (blister)   15,16 10,10
Canagliflozin Invokana
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  300 mg 30 stk. (blister) (2care4)   15,21 10,14
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   16,08 28,13
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   18,60 32,55
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister)   15,72 27,51
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (Orifarm)   17,67 30,92
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (Abacus)   15,73 27,54
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk. (blister)   16,01 11,21
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   16,01 11,21
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk. (blister) (2care4)  
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Orifarm)   15,69 10,98
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Abacus)   15,71 11,00
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Medartuum)   16,50 11,55
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 90 stk. (blister)   15,50 10,85
Dapagliflozin
Saxagliptin
Qtern
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg +10 mg 28 stk. (blister)   26,72
Dapagliflozin
Saxagliptin
Qtern
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg +10 mg 98 stk. (blister)   26,29
Ertugliflozin Steglatro
MSD
Udgået 01.05.2023
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)  
Ertugliflozin Steglatro
MSD
Udgået 01.05.2023
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)  
Ertugliflozin Steglatro
MSD
Udgået 01.05.2023
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Sitagliptin
Steglujan
MSD
Udgået 29.05.2023
filmovertrukne tabletter  5+100 mg 28 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Sitagliptin
Steglujan
MSD
Udgået 29.05.2023
filmovertrukne tabletter  5+100 mg 98 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Sitagliptin
Steglujan
MSD
Udgået 29.05.2023
filmovertrukne tabletter  15+100 mg 28 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Sitagliptin
Steglujan
MSD
Udgået 29.05.2023
filmovertrukne tabletter  15+100 mg 98 stk. (blister)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 60 stk. (blister) (Abacus)   7,34
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 60 stk. (blister)   7,41
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   7,42
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 60 stk. (blister) (Paranova)   7,73
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Paranova)   6,40
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Abacus)   6,04
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 180 stk. (blister)   6,17
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Orifarm)   6,46
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 60 stk. (blister) (Paranova)   7,86
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   7,85
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 60 stk. (blister)   7,64
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk. (blister)   6,91
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Orifarm)   6,87
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk. (blister) (2care4)   6,87
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Paranova)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Medartuum)   6,99
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk.(2x90)(blister)(Abacus   6,88
Canagliflozin
Metformin
Vokanamet
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  50 mg + 1000 mg 60 stk   9,03
Canagliflozin
Metformin
Vokanamet
Berlin-Chemie/Menarini
filmovertrukne tabletter  150 mg + 1000 mg 60 stk.   9,03
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg 56 stk. (blister) (2care4)   8,98
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg 196 stk. (blister)   7,88
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg 196 stk. (blister) (2care4)   7,09
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg 196 stk. (blister) (Paranova)   7,10
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg 196 stk. (blister) (Orifarm)   7,24
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 56 stk. (blister) (2care4)   7,97
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 56 stk. (blister) (Abacus)   6,89
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 56 stk. (blister)   9,01
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 56 stk. (blister) (Orifarm)   9,00
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   6,72
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister) (2care4)   6,76
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister) (Orifarm)   7,06
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister) (Abacus)   6,94
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister) (Paranova)   6,69
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister)   7,88

Referencer

5359. Packer M, Anker SD, Butler J et al. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med. 2020; 383(15):1413-24, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32865377/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5362. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Eng J Med. 2020; 383(15):1436-46, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32970396/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5366. Cannon CP, Pratley R, Dagogo-Jack S et al. Cardiovascular Outcomes with Ertugliflozin in Type 2 Diabetes. N Eng J Med. 2020; 8:383(15), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32966714/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

4602. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B et al. Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. N Engl J Med. 2019; 380(24):2295-2306, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30990260 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5360. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP et al. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Eng J Med. 2019; 380(4):347-57, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30415602/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5361. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi I et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Eng J Med. 2019; 381(21):1995-2008, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31535829/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

3651. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW et al. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017; 377(7):644-57, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28605608 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

5358. Wanner C, Inzucchi SE, Zinman B. Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2016; 375 (18):1801-2, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27806236/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

3650. Zinman B, Wanner C, Lachin JM et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outsomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015; 373 (22):2117-28, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26378978 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...