Abiraterone "Accord"

L02BX03
 
 

Androgen biosyntesehæmmer. 

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret, metastaserende hormonfølsom prostatacancer i kombination med androgen deprivationsbehandling.
 • Metastaserende kastrationsresistent prostatacancer efter svigt af androgen deprivationsbehandling og hvor kemoterapi endnu ikke er klinisk indicere.
 • Metastaserende kastrationsresistent prostatacancer hos voksne mænd med progression af sygdommen under eller efter kemoterapi med docetaxel.

Abirateron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg abirateronacetat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.000 mg 1 gang dgl. Skal indtages fastende mindst 2 timer efter et måltid og mindst 1 time inden næste måltid. Anvendes i kombination med prednison eller prednisolon. 

Medicinsk kastration med GnRH-analog bør fortsætte under behandlingen. 

 

Bemærk:  

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.

Nedsat leverfunktion

 • Behandling bør overvejes nøje ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B). Behov for dosisjustering kan ikke forudses.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • CYP17-hæmning medfører øget produktion af mineralokortikoid i binyrerne med risiko for hypertension, hypokaliæmi og væskeretention, og forsigtighed tilrådes ved aktuel eller tidligere kardiovaskulær sygdom. Ved væsentlig risiko for kongestiv hjerteinsufficiens bør kontrol foretages hver 2. uge i de første 3 måneder og derefter hver måned. Under behandlingen skal der holdes øje med udvikling af hypertension, hypokaliæmi og ødemer.
 • Kontrol af aminotransferaser bør foretages før behandlingsstart, hver 2. uge i de første 3 mdr. og herefter 1 gang om måneden. Behandlingen seponeres ved aminotransferaser > 5 gange øverste normalgrænse. Efter fald til baselineniveau af leverfunktionsprøverne kan behandlingen genoptages med halv dosis, og levertal bør så kontrolleres hver 2. uge i 3 mdr. og derefter månedligt. Opstår der på ny levertoksicitet, seponeres behandlingen.
 • Hvis ALAT har været ≥ 20 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke genoptages.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Atrieflimren, Hjerteinsufficiens Takykardi
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget risiko for knoglebrud
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati, Rhabdomyolyse
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Fulminant hepatitis
Luftveje, thorax og mediastinum Allergisk alveolitis
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieinfarkt
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forlænget QT-interval

Interaktioner

Anden medicin sammen med Abiraterone "Accord"
 • Abirateron hæmmer CYP2D6 og CYP2C8. Forsigtighed tilrådes, når abirateron anvendes sammen med lægemidler, der aktiveres eller metaboliseres af CYP2D6 eller CYP2C8 - især lægemidler med snævert terapeutisk indeks, fx klasse 1C-antiarytmika (flecainid og propafenon) og tricykliske antidepressiva.
 • Stærke CYP3A4-hæmmere og -induktorer skal anvendes med forsigtighed. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.
 • Spironolacton kan øge koncentrationen af prostataspecifikt antigen (biomarkør for prostatacancer).

Graviditet

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Patienten skal anvende kondom, hvis partneren er gravid. 

Kvindelige partnere i den fertile alder skal yderligere anvende anden sikker kontraception. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af testosteron i testikler, binyrer og tumorvæv ved blokering af enzymet CYP17, der katalyserer konverteringen af pregnenolon og progesteron til testosteronforstadierne DHEA og androstenedion. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer indtaget fastende.
 • Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse, og abiratonacetat må ikke indtages samtidig med føde.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 500 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 101776
56 stk. (unit-dose)
2.052,70 36,66 73,31

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Abirateron "Medical Valley" Medical Valley, Abirateron, filmovertrukne tabletter 500 mg
Abirateron "Sandoz" Sandoz, Abirateron, filmovertrukne tabletter 500 mg
Abiraterone "Glenmark" Glenmark Nordic, Abirateron, filmovertrukne tabletter 500 mg
Abiraterone "Stada" STADA Nordic, Abirateron, filmovertrukne tabletter 500 mg
Zytiga Janssen, Abirateron, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
A7TN, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 11 x 19
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

26.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...