Vildagliptin "Krka"

A10BH02
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Risiko for hypoglykæmi ved kombinationsbehandling. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Diabetes type 2 hos voksne som supplement til kostregulering, motion og vægttab for at forbedre glykæmisk kontrol: 

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg vildagliptin. 

Doseringsforslag

Som monoterapi, i kombination med metformin eller glitazon, i kombination med metformin og sulfonylurinstof eller i kombination med insulin (med eller uden metformin) 

 • Voksne. 100 mg dgl. fordelt på 2 doser.


I kombination med sulfonylurinstof 

 • Voksne. 50 mg dgl. om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. kombination med metformin og et glitazon.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Voksne. Dosis 50 mg 1 gang dgl. Bør anvendes med forsigtighed pga. begrænset erfaring. 

 • GFR 15-50 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 50 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionstest skal udføres før opstart med vildagliptin samt hver 3. måned det første år og derefter regelmæssigt. Forhøjede levertransaminaser bekræftes ved en sekundær evaluering af leverfunktionen, og derefter monitoreres med hyppige leverfunktionstest, indtil værdierne er normaliseret. Ved øgning i ASAT eller ALAT på 3 gange øvre normalværdi, bør vildagliptin seponeres.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis bør vildagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Let til moderat hjerteinsufficiens.
 • Bør ikke anvendes ved diabetisk ketoacidose.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved svær hjertesvigt. Vildagliptin er testet hos patienter med hjertesvigt (NYHA I-III), og i forsøgene blev der ikke set nogen forværring af hjertesvigt eller udvikling af præ-hjertesvigtstilstande. Der er forsat begrænset data på NYHA III og ingen for NYHA IV, hvor behandling bør undgås.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering med orale antidiabetika kan være livstruende. Patienten kan blive overdoseret, fordi man overser, at patienten i forvejen får behandling med et andet lægemiddel, der sammen kan give anledning til hypoglykæmi. Hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Almindelige (1-10 %)
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Hud og subkutane væv Dermatitis Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Træthed
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinoré
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis  (herunder bulløs pemfigiod)
Vaskulære sygdomme Kutan vasculitis

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Vildagliptin "Krka" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Vildagliptin "Krka" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Vildagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Hovedparten hydrolyseres i nyrerne til inaktiv metabolit.
 • Ca. 23 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 50 mg, KRKA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 50 mg
Vildagliptin "Krka"
031655
90 stk. (blister)
56,20 0,62 1,25

Substitution

tabletter 50 mg
Galvus Novartis, Vildagliptin, tabletter 50 mg
Vildagliptin "Accord" Accord, Vildagliptin, tabletter 50 mg
Vildagliptin "Stada" STADA Nordic, Vildagliptin, tabletter 50 mg
Vildagliptin "Teva" TEVA, Vildagliptin, tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...