Nimodipin "Paranova"

C08CA06
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af spasmer ved subarachnoidal blødning, der skyldes bristet aneurisme. 

 

Nimodipin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte lidelser. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg nimodipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Efter iv. administration i 5-14 dage overgås til oral behandling. 

 • 60 mg 6 gange dgl. i 7 dage.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Kan anvendes, men erfaringsgrundlaget er ringe. Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister. 

Samtidig brug af: 

 • rifampicin
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • carbamazepin

da effekten af nimodipin reduceres markant. 

Forsigtighedsregler

 • Cerebralt ødem
 • Stærkt forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension (systolisk blodtryk lavere end 100 mmHg)
 • Ustabil angina pectoris
 • Akut myokardieinfarkt inden for de sidste 4 uger
 • Samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension Vasodilatation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Ileus
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer

Interaktioner

 • Nimodipin metaboliseres via CYP3A4 i leveren og i tarmslimhinden.
 • Stærke induktorer som rifampicin, carbamazepin, phenobarbital og phenytoin reducerer markant biotilgængeligheden af oralt administreret nimodipin og er kontraindiceret. 
 • Fluoxetin og inhibitorer af CYP3A4 som erythromycin, HIV-proteasehæmmere og valproat kan øge effekten af nimodipin. Dosisjustering af nimodipin kan være nødvendig.
 • Grapefrugtjuice bør undgås, da det kan forøge og forlænge effekten af nimodipin.
 • Nimodipin kan øge den blodtrykssænkende effekt af andre antihypertensiva.
 • På grund af alkoholindholdet i infusionsvæsken er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

 • Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Farmakodynamik

Dilaterer de cerebrale blodkar og øger dermed perfusionen. Perfusionsstigningen er som regel større i de områder af hjernen, som i forvejen er beskadiget eller har nedsat gennemblødning, end i de raske områder. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 13 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1,5 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 30 mg, Parallelimport (Paranova Danmark)  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 089051
100 stk. (blister)
1.565,85 15,66 156,59

Substitution

filmovertrukne tabletter 30 mg
Nimotop Bayer, Nimodipin, filmovertrukne tabletter 30 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  30 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
SK,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...