Icsori

R03BA05
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationsspray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 125 mikrogram eller 250 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Astma

Voksne og børn ≥ 6 år
Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.  

 • Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis, fx:
  • 100-250 mikrogram i døgnet for voksne og børn ≥ 12 år
  • 100 mikrogram i døgnet for børn 6-11 år
 • eller middeldosis, fx:
  • 250-500 mikrogram i døgnet for voksne og børn ≥ 12 år
  • 200 mikrogram i døgnet for børn 6-11 år
 • Se i øvrigt tabel 6 i Glukokortikoider til inhalation.
 • Kan anvendes i lav dosis sammen med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) ved p.n. behandling (trin 1 og 2 i GINA behandlingsguideline) (2518).

KOL

Voksne. Højdosis (> 500 mikrogram i døgnet) anvendes sammen med langtidsvirkende inhaleret β2-agonist.  

Bemærk

 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug.
 • Spray kan doseres i åndingsbeholder, fx ved lavt inspiratorisk flow, se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere).
 • Film med instruktion i brugen af forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".

 

Klimapåvirkning 

Icsori, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en kraftig fluorholdig drivhusgas. Med mindre særlige kliniske forhold (fx behov for brug af spacer) taler for anvendelse af inhalationsspray, anbefales anvendelse af pulverinhalator (5747) (5748)

 

 

Referencer: 2518, 5747, 5748

Nedsat leverfunktion

Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer. 

Instruktioner

Sådan bruger du inhalationsspray med suspension 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer.  

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere).  

Forsigtighedsregler

Risiko for oral candidiasis 

For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter. 

 

Infektioner i luftvejene 

Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene. Risiko for forværring pga. immunosuppression. 

 

Binyrebarkfunktionen 

Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning.  

 

Osteoporoserisiko 

 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.

 

Monitorering af børn 

Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis
Almindelige (1-10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Hæshed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Øsofageal candidiasis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Det endokrine system Væksthæmning
Øjne Glaukom, Katarakt
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem
Undersøgelser Fald i knoglemineraltætheden
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Hyperglykæmi
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Ikke kendt hyppighed
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
 • Paradoks bronkospasme ses i meget sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter ved påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Icsori

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonpropionat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). Kombination med potente CYP3A4-hæmmere bør undgås.
Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling med fluticason, enten alene eller i kombination med salmeterol, data for 1.380 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3867

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hovedsageligt fra luftvejene.
 • Biotilgængelighed ca. 11 % hos raske, mindre ved astma og KOL.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se Instruktioner for anvendelse.  

 

Rengøring 

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • Beholderen må ikke tages ud af inhalatoren.

 

Inhalationsspray, suspension kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • A2A sammenklappelig spacer
 • Able spacer
 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • Babyhaler®
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Volumatic
 • Vortex®.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationsspray, suspension 125 mikogram/dosis 370990
120 doser
235,75 1,96 9,43
(B) inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dosis 538673
120 doser
282,50 2,35 5,65

Substitution

inhalationsspray, suspension 125 mikogram/dosis
Flixotide GSK Pharma, Fluticasonpropionat, inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis Genordn. B
 
inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dosis
Flixotide GSK Pharma, Fluticasonpropionat, inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dosis Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Inhalationsspray, suspension  125 mikogram/dosis

Icsori inh. spray, 125 mikrogram/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Icsori inh. spray, 125 mikrogram/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  250 mikrogram/dosis

Icsori inh.spray, 250 mikrogram/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Icsori inh.spray, 250 mikrogram/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2022, https://ginasthma.org/gina-reports/ (Lokaliseret 27. april 2023)


5747. Forberg S. Brug pulverinhalator i stedet for inhalationsspray også for klimaets skyld. Rationel Farmakoterapi, SST. 2022; 4, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Rationel-farmakoterapi-4-2022/Brug-pulverinhalator-i-stedet-for-inhalationsspray-ogsaa-for-klimaets-skyld (Lokaliseret 24. november 2022)


5748. Woodcock A, Janson C, Rees J et al. Effects of switching from a metered dose inhaler to a dry powder inhaler on climate emissions and asthma control: post-hoc analysis. BMJ Journals. 2022; 77; 12, https://thorax.bmj.com/content/77/12/1187 (Lokaliseret 24. november 2022)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3867. Tegethoff M, Greene N, Olsen J et al. Inhaled glucocorticoids during pregnancy and offspring pediatric diseases: a national cohort study. Am J Respir Crit Care Med. 2012; 185(5):557-63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198975 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

06.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...