Flixotide®

Flixotide Diskus
R03BA05
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i Diskos®. 1 dosis indeholder 50 mikrogram, 100 mikrogram, 250 mikrogram eller 500 mikrogram fluticasonpropionat.
Inhalationsspray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram, 125 mikrogram eller 250 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Astma 

Voksne og børn over 4 år
Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.  

 • Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis:
  • 100-250 mikrogram i døgnet for voksne
  • 100-200 mikrogram i døgnet for børn
 • eller middeldosis:
  • 250-500 mikrogram i døgnet for voksne
  • 200-500 mikrogram i døgnet for børn
 • Kan anvendes i lav dosis sammen med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) ved p.n. behandling (trin 1 og 2 i GINA behandlingsguideline) (2518).

 

Børn 1-4 år 

 • Inhalationsspray. 100 mikrogram 2 gange dgl.

 

KOL 

 • Voksne. Højdosis (> 500 mikrogram i døgnet) anvendes sammen med langtidsvirkende inhaleret β2-agonist.


Bemærk: 

 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug.
 • Kan med fordel doseres i åndingsbeholder, Volumatic® eller Babyhaler®.
 • Dosis bør først klargøres umiddelbart før brug.

 

Film med instruktion i brugen af forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".  

Referencer: 2518

Instruktioner

 

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

 

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning. 
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Oral candidiasis.
Almindelige (1-10 %) Hæshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01 %) Væksthæmning.
Glaukom, Katarakt.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem.
Fald i knoglemineraltætheden.
Binyrebarkinsufficiens, Hyperglykæmi.
Adfærdsforstyrrelse.
Bronkospasme.
 • Paradoks bronkospasme ses i meget sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter ved påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonpropionat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). Kombination med potente CYP3A4-hæmmere bør undgås.
Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling med fluticason, enten alene eller i kombination med salmeterol, data for 1.380 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3867

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hovedsageligt fra luftvejene.
 • Biotilgængelighed ca. 11% hos raske, mindre ved astma og KOL.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • På inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.

 

Inhalationsspray, suspension kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • Babyhaler®
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Volumatic
 • Vortex®

Indholdsstoffer

Fluticasonpropionatinhalationspulver  50 mikrogram/dosisinhalationspulver  100 mikrogram/dosisinhalationspulver  100 mikrogram/dosis  (Orifarm) inhalationspulver  250 mikrogram/dosisinhalationspulver  250 mikrogram/dosis  (Orifarm) inhalationspulver  500 mikrogram/dosisinhalationspulver  500 mikrogram/dosis  (2care4) inhalationsspray, suspension  50 mikrogram/dosisinhalationsspray, suspension  125 mikrogram/dosisinhalationsspray, suspension  125 mikrogram/dosis  (2care4) inhalationsspray, suspension  125 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) inhalationsspray, suspension  250 mikrogram/dosisinhalationsspray, suspension  250 mikrogram/dosis  (Orifarm) inhalationsspray, suspension  250 mikrogram/dosis  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : inhalationspulver 50 mikrogram/dosis, inhalationspulver 100 mikrogram/dosis, inhalationspulver 250 mikrogram/dosis, inhalationspulver 250 mikrogram/dosis  (Orifarm) , inhalationspulver 500 mikrogram/dosis, inhalationspulver 500 mikrogram/dosis  (2care4)
Norfluran : inhalationsspray, suspension 50 mikrogram/dosis, inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis, inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 50 mikrogram/dosis 135400
60 dos.i diskos
61,40 12,28
(B) inhalationspulver 100 mikrogram/dosis 135434
60 dos.i diskos
152,65 15,27
(B) inhalationspulver 100 mikrogram/dosis  (Orifarm) 153362
60 doser
158,00 15,80
(B) inhalationspulver 250 mikrogram/dosis 161596
60 dos.i diskos
155,35 6,21
(B) inhalationspulver 250 mikrogram/dosis  (Orifarm) 078273
60 doser
174,00 6,96
(B) inhalationspulver 500 mikrogram/dosis 135384
60 dos.i diskos
269,25 5,39
(B) inhalationspulver 500 mikrogram/dosis  (2care4) 039476
60 doser
268,00 5,36
(B) inhalationsspray, suspension 50 mikrogram/dosis 162933
120 doser
82,35 8,24
(B) inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis 163493
120 doser
151,35 6,05
(B) inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis  (2care4) 403974
120 doser (2 x 60)
155,00 6,20
(B) inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 420704
120 doser
188,30 7,53
(B) inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 445521
120 doser (2 x 60 )
159,40 6,38
(B) inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dosis 470385
120 doser
217,25 4,35
(B) inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dosis  (Orifarm) 004209
120 doser
Udgået 28-06-2021
(B) inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dosis  (2care4) 098397
120 doser
215,90 4,32

Substitution

inhalationspulver 100 mikrogram/dosis
Fluticasonpropionat "2care4" (Parallelimport), Fluticasonpropionat, inhalationspulver 100 mikrogram/dosis Genordn. B
 
inhalationspulver 250 mikrogram/dosis
Fluticasonpropionat "2care4" (Parallelimport), Fluticasonpropionat, inhalationspulver 250 mikrogram/dosis Genordn. B
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 86 x 83
Flixotide® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto viser en åben Diskos®.
 
Flixotide® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Flixotide® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  100 mikrogram/dosis

Mål i mm: 86 x 83
Flixotide® Diskos® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto viser en åben Diskos®
 
Flixotide® Diskos® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Flixotide® Diskos® 100 mkg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  250 mikrogram/dosis

Mål i mm: 86 x 83
Flixotide® Diskos® 250 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto viser en åben Diskos®
 
Flixotide® Diskos® 250 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Flixotide® Diskos® 250 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  500 mikrogram/dosis

Mål i mm: 86 x 83
Flixotide® Diskos® 500 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto viser en åben Diskos®
 
Flixotide® Diskos® 500 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Flixotide® Diskos® 500 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  50 mikrogram/dosis

Farve: Lys orange
Mål i mm: 45 x 74
Flixotide® inhalationsspray 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Flixotide® inhalationsspray 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  125 mikrogram/dosis

Farve: Orange
Mål i mm: 45 x 74
Flixotide® inhalationsspray 125 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Flixotide® inhalationsspray 125 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  250 mikrogram/dosis

Farve: Rødbrun
Mål i mm: 45 x 74
Flixotide® inhalationsspray 250 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Flixotide® inhalationsspray 250 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2020; , https://ginasthma.org/ (Lokaliseret 20. april 2020)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3867. Tegethoff M, Greene N, Olsen J et al. Inhaled glucocorticoids during pregnancy and offspring pediatric diseases: a national cohort study. Am J Respir Crit Care Med. 2012; 185(5):557-63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198975 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

30.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...