Loperamid "Mashal"

A07DA03
 
 

Peristaltikhæmmende obstipans uden euforiserende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Diarré.
 • Symptomatisk behandling af akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable hos diagnosticerede voksne.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Akut diarré 

 • Voksne
  • Initialt 4 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 16 mg i døgnet.
 • Børn > 12 år
  • Initialt 2 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 6 mg/20 kg legemsvægt, dog højst 8 mg i døgnet.

 

Kronisk diarré 

 • Voksne. Initialt 4 mg dgl.
 • Børn > 12 år. Initialt 2 mg dgl.
 • Dosis justeres indtil 1-2 faste afføringer/dag er opnået.
 • Højst 16 mg i døgnet.

 

Akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable 

 • Voksne
  • Initialt 4 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 16 mg i døgnet.
 • Bemærk
  • Må ikke anvendes til børn < 18 år.

Bemærk: 

 • Behandling af akut diarré bør ikke fortsættes ud over 48 timer.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

 

Indtagelse: 

 • Tabletterne kan knuses.
 • Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. 

Overdosering kan demaskere eksisterende Brugadas syndrom. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol: 

Visse præparater (Imodium® Smelt) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved behandlingsophør er der set tilfælde af lægemiddelrelateret abstinenssyndrom hos personer, som misbruger, fejlanvender eller overdoserer med overdrevent høje doser af loperamid.  

Kontraindikationer

 • Diarré med feber eller blodig afføring
 • Invasive infektiøse tarmsygdomme og aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ileus
 • Megacolon.

Forsigtighedsregler

Generelt 

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

 

Yderligere ved akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable 

 • Loperamid bør kun anvendes, hvis en læge tidligere har stillet diagnosen colon irritable.
 • Patienter > 40 år bør kontakte en læge før brug:
  • Hvis der i nogen tid ikke har været nogen symptomer på colon irritable.
  • Hvis nuværende mønster af symptomer er ændret sammenlignet med tidligere colon irritable symptomer.
 • Patienter bør kontakte en læge før brug ved:
  • Vægttab.
  • Svær obstipation.
 • Patienter bør kontakte en læge igen:
  • Hvis symptomerne forværres, mønstret af symptomer ændres, nye symptomer udvikles, eller hvis gentagne episoder af diarré fortsætter i > 2 uger.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Loperamid er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Kvalme, Obstipation
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Mundtørhed, Opkastning
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Miosis*
Mave-tarm-kanalen Paralytisk ileus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Nervesystemet Bevidsthedstab, Koordinationsbesvær
Nyrer og urinveje Urinretention
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

 • Risikoen for paralytisk ileus er større hos børn.
 • Ved overdosering er der rapporteret kardiale bivirkninger, i visse tilfælde med letal udgang. Overdosering kan demaskere eksisterende Brugadas syndrom. Ekg-monitorering for forlænget QT-interval bør iværksættes.
Referencer: 5822, 5823

Interaktioner

Anden medicin sammen med Loperamid "Mashal"
 • Loperamid er både en hæmmer af og et substrat for CYP3A4.
 • Itraconazol og ritonavir hæmmer loperamids omsætning i CYP3A4 i leveren og øger dermed risikoen for systemiske bivirkninger.
 • Brug af loperamid over lang tid kan medføre fald i plasmakoncentrationen af saquinavir, hvilket kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. En tidlig opgørelse syntes at vise en overhyppighed, men en opdateret analyse af data fra det svenske fødselsregister viser ingen overhyppighed. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol:
Visse præparater (Loperamid "Mashal" Smelt) indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4158

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol:  

Visse præparater (Loperamid "Mashal" Smelt) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Loperamid "Mashal" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Loperamid "Mashal" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Symptomer: Obstipation, ileus, urinretention, CNS-depression.
Behandling: Naloxon har været anvendt med effekt på obstipation ved overdosering, idet naloxon antagoniserer loperamids forlængelse af transittiden i tarmen. 

Farmakodynamik

Bindes til opioidreceptoren i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 0,3 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP3A4 og CYP2C8.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2 mg, Mashal  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA18) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.)
Loperamid "Mashal"
582187
60 stk. (blister)
166,95 2,95 14,75
(HA18) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.)
Loperamid "Mashal"
486179
100 stk. (blister)
289,00 2,99 14,95

Substitution

filmovertrukne tabletter 2 mg
Imodium McNeil, Loperamid, tabletter 2 mg
Imolope Orifarm Generics, Loperamid, tabletter 2 mg
Lopacut Vitabalans, Loperamid, filmovertrukne tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
6
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.sciencedirect.com/book/9780323653756/drug-induced-ocular-side-effects#book-info (Lokaliseret 26. oktober 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4158. Källén B, Nilsson E, Otterblad Olausson P. Maternal use of loperamide in early pregnancy and delivery outcome. Acta Paediatr. 2008; 97:541-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18394096 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...