Imolope

A07DA03
 
 

Peristaltikhæmmende obstipans uden euforiserende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Diarré.
 • Symptomatisk behandling af akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable hos diagnosticerede voksne.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Akut diarré 

 • Voksne
  • Initialt 4 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 16 mg i døgnet.
 • Børn > 12 år
  • Initialt 2 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 6 mg/20 kg legemsvægt, dog højst 8 mg i døgnet.

 

Kronisk diarré 

 • Voksne. Initialt 4 mg dgl.
 • Børn > 12 år. Initialt 2 mg dgl.
 • Dosis justeres indtil 1-2 faste afføringer/dag er opnået.
 • Højst 16 mg i døgnet.

 

Akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable 

 • Voksne
  • Initialt 4 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 16 mg i døgnet.
 • Bemærk
  • Må ikke anvendes til børn < 18 år.

Bemærk: 

 • Behandling af akut diarré bør ikke fortsættes ud over 48 timer.
 • Dosis nedsættes ved nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. 

Overdosering kan demaskere eksisterende Brugadas syndrom. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Diarré med feber eller blodig afføring
 • Invasive infektiøse tarmsygdomme og aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ileus
 • Megacolon.

Forsigtighedsregler

Generelt 

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

 

Yderligere ved akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable 

 • Loperamid bør kun anvendes, hvis en læge tidligere har stillet diagnosen colon irritable.
 • Patienter > 40 år bør kontakte en læge før brug:
  • Hvis der i nogen tid ikke har været nogen symptomer på colon irritable.
  • Hvis nuværende mønster af symptomer er ændret sammenlignet med tidligere colon irritable symptomer.
 • Patienter bør kontakte en læge før brug ved:
  • Vægttab.
  • Svær obstipation.
 • Patienter bør kontakte en læge igen:
  • Hvis symptomerne forværres, mønstret af symptomer ændres, nye symptomer udvikles, eller hvis gentagne episoder af diarré fortsætter i > 2 uger.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Loperamid er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Flatulens, Kvalme, Obstipation.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Somnolens.
Sjældne (0,01-0,1 %) Paralytisk ileus.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Erythema multiforme.
 • Risikoen for paralytisk ileus er større hos børn.
 • Ved overdosering er der rapporteret kardiale bivirkninger, i visse tilfælde med letal udgang. Overdosering kan demaskere eksisterende Brugadas syndrom. Ekg-monitorering for forlænget QT-interval bør iværksættes.

Interaktioner

 • Loperamid er både en hæmmer af og et substrat for CYP3A4.
 • Itraconazol og ritonavir hæmmer loperamids omsætning i CYP3A4 i leveren.
 • Brug af loperamid over lang tid kan medføre fald i plasmakoncentrationen af saquinavir, hvilket kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. En tidlig opgørelse syntes at vise en overhyppighed, men en opdateret analyse af data fra det svenske fødselsregister viser ingen overhyppighed. 

Referencer: 3711, 4158

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Symptomer: Obstipation, ileus, urinretention, CNS-depression.
Behandling: Naloxon har været anvendt med effekt på obstipation ved overdosering, idet naloxon antagoniserer loperamids forlængelse af transittiden i tarmen. 

Farmakodynamik

Bindes til opioidreceptoren i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 0,3% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP3A4 og CYP2C8.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) 545262
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HX18) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) 421569
20 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) 154521
60 stk. (blister)
175,95 15,50
(HA18) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) 184189
100 stk. (blister)
305,20 15,76

Substitution

tabletter 2 mg
HA18
Imodium McNeil, Loperamid, tabletter 2 mg
HX18
Imodium McNeil, Loperamid, tabletter 2 mg
Lopacut Vitabalans, Loperamid, filmovertrukne tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
C, 11
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4158. Källén B, Nilsson E, Otterblad Olausson P. Maternal use of loperamide in early pregnancy and delivery outcome. Acta Paediatr. 2008; 97:541-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18394096 (Lokaliseret 23. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

02.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...