Cyklokapron®

B02AA02
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af blødning ved hæmofili og von Willebrands sygdom. 

Behandling eller forebyggelse af blødning, som skyldes øget fibrinolyse eller fibrinogenolyse: 

 • Generel fibrinolyse:
  • ved prostatacancer
  • ved pancreascancer
 • Lokal fibrinolyse:
  • efter prostatektomi og indgreb på urinblæren med hæmaturi
  • ved menoragi, epistaxis
  • efter tandkirurgiske operationer (tandekstraktioner) især hos patienter med hæmoragisk diatese
  • ved hofte- og knæalloplastik
  • ved hereditært angioødem (Quinckes ødem)
  • oftalmologisk ved traumatisk hyphæma for at reducere risikoen for ny blødning pga. fibrinolyse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg tranexamsyre. 

Doseringsforslag

Generelt 

Individuelt, afhængig af effekt og tilstand.  

 • Voksne. Anbefalet normaldosering 1-1,5 g 2-3 gange dgl.
 • Børn. 15-25 mg/kg legemsvægt 3-4 gange dgl.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 15 år.


Lokal fibrinolyse og prostatektomi 

 • Efter initial i.v. behandling til 3. postoperative dag gives 1-1,5 g oralt 2-3 gange dgl.

 

Konisation 

 • 1,5 g 3 gange dgl. i 12-14 døgn postoperativt.


Hæmaturi 

 • 1-1,5 g 2-3 gange dgl., til makroskopisk hæmaturi ikke længere foreligger.
  Opmærksomhed ved blødning i øvre urinveje.


Epistaxis 

 • 1-1,5 g 3 gange dgl. i 4-10 døgn.


Menoragi 

 • 1-1,5 g 3-4 gange dgl. i 3-4 døgn.
 • Ved meget kraftig blødning kan dosis øges til 1 g 6 gange dgl.
 • Behandling bør ikke påbegyndes, før blødningen er startet.


Traumatisk hyphæma 

 • 1 g 3 gange dgl. i 6 døgn.


Hereditært angioødem 

 • Ved anfald. 1,5 g 3 gange dgl. i nogle dage.
 • Profylaktisk. 1,5 g 3 gange dgl. justeret til laveste effektive dosis.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Hele eller halve tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 15 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR (ml/min.) 

  Anbefalet døgndosis  

  (voksne)  

  20-50 ml/min. 

  25 mg/kg x 2 dgl. 

  10-20 ml/min. 

  25 mg/kg x 1-2 dgl. 

  < 10 ml/min. 

  12,5 mg/kg x 1 dgl. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Kontraindikationer

 • Dissemineret intravaskulær koagulation og anden aktiv trombotisk sygdom.
 • Blødning i øvre urinveje (risiko for ureterobstruktion).
 • Kramper i anamnese.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med tidligere tromboembolisk sygdom eller familiær disposition hertil bør kun anvende tranexamsyre, hvis der er en væsentlig medicinsk indikation herfor.
 • Ved subarachnoidalblødning bør behandlingen kun gives i den akutte fase og højst i 72 timer. Senere eller længerevarende behandling øger risikoen for cerebralt ødem og cerebralt infarkt.
 • Ved behandling af patienter med kendt eller vurderet øget trombosetendens bør der samtidig gives tromboseprofylaktisk behandling.
 • Regelmæssig øjenkontrol under kontinuerlig langtidsbehandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Ikke kendt hyppighed
Øjne Synsforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Vaskulære sygdomme Tromboemboli

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cyklokapron®

Forsigtighed ved samtidig brug af orale kontraceptiva pga. teoretisk risiko for øget forekomst af tromboser. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er kun data fra det svenske fødselsregister. Blandt lige under 1.000 gravide eksponeret i 1. trimester var der tegn på en lille øget risiko for medfødte misdannelser og en noget øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Disse signaler kan dog i betydeligt omfang være fra underliggende sygdom. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Ved indikation menstruationsblødning (1 døgns karantæne). Øvrige indikationer kræver lægelig vurdering.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Cyklokapron® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Cyklokapron® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Syntetisk aminocarboxylsyre, som ved kompetitiv kompleksdannelse med plasminogen hæmmer aktivering af dette. 

Farmakokinetik

 • Ca. 35 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 500 mg, Viatris  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Hele eller halve tabletter kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 162680
30 stk. (blister)
185,05 6,17 24,67
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 560551
100 stk. (blister)
346,55 3,47 13,86

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Cyklonova Alternova, Tranexamsyre, filmovertrukne tabletter 500 mg
Tracafour 2care4 Generics, Tranexamsyre, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
CY,
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 18,2
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...