Trusopt®

Trusopt Ukonserveret, Trusopt-S Ukonserveret
S01EC03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Carboanhydrasehæmmer. Sulfonamidderivat. 

Anvendelsesområder

 • Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med okulær hypertension, åbenvinklet glaukom, pseudoeksfoliativt glaukom eller når β-blokkere er kontraindiceret
 • Kombinationsbehandling med β-blokkere eller monoterapi hos patienter, som ikke reagerer på β-blokkere.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid). 

Trusopt® Ukonserveret, øjendråber, opløsning i endosisbeholder. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 3 gange dgl.
 • Bemærk: Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med dorzolamid som eneste middel.

 

I kombination med et β-blokerende middel 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion, da dorzolamid og dets metabolitter overvejende elimineres renalt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.  


Se endvidere

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Hyperkloræmisk acidose
 • Svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Syre/base-forstyrrelser.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Teoretisk mindre risiko for systemiske bivirkninger end ved oral behandling med carboanhydrasehæmmere. 

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (bl.a. brænden og svien).
Almindelige (1-10 %) Conjunctivitis, Keratitis, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågsinflammation, Øjenlågsirritation.
Bitter smag, Kvalme.
Kraftesløshed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Choroidealøsning, Cyclitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Corneaerosion*, Corneaødem, Myopi, Okulær hyperæmi, Okulær hypotoni.
Smerter.
Allergiske reaktioner  (inkl. angioødem, urticaria, hudkløe, hududslæt, bron-kospasme), Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Kontaktdermatitis, Toksisk epidermal nekrolyse.
Urolithiasis.
Ikke kendt Dyspnø.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Interaktioner

 • Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervandsproduktion.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer. Virkningen opretholdes i ca. 12 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk i nogen grad.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Øjendråber i flerdosisbeholder, efter anbrud:
  Kan opbevares højst 1 måned.
 • Øjendråber i endosisbeholder:
  Skal anvendes straks efter anbrud og er kun til engangsbrug. Efter første åbning af folieposen bør dråberne ikke anvendes længere end 15 dage.

Indholdsstoffer

Dorzolamidøjendråber, opløsning  20 mg/mløjendråber, endosis  2%øjendråber, endosis  20 mg/ml  (Paranova Danmark) øjendråber, endosis  20 mg/ml  (2care4) øjendråber, endosis  20 mg/ml  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Andre:
Hydroxyethylcellulose : øjendråber, opløsning 20 mg/ml, øjendråber, endosis 2% ((ukonserverede)) , øjendråber, endosis 20 mg/ml  (Orifarm) ((ukonserverede))
Mannitol : øjendråber, opløsning 20 mg/ml, øjendråber, endosis 2% ((ukonserverede)) , øjendråber, endosis 20 mg/ml  (Orifarm) ((ukonserverede))
Natriumcitrat : øjendråber, opløsning 20 mg/ml, øjendråber, endosis 2% ((ukonserverede)) , øjendråber, endosis 20 mg/ml  (Orifarm) ((ukonserverede))
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 20 mg/ml, øjendråber, endosis 2% ((ukonserverede)) , øjendråber, endosis 20 mg/ml  (Orifarm) ((ukonserverede))

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 20 mg/ml 123292
5 ml
150,00 9,00
(B) øjendråber, endosis 2% 587698
60 x 0,2 ml
284,50 14,23
(B) øjendråber, endosis 20 mg/ml  (Paranova Danmark) 458581
60 x 0,2 ml
250,85 12,54
(B) øjendråber, endosis 20 mg/ml  (2care4) 591635
60 x 0,2 ml
Udgået 12-07-2021
(B) øjendråber, endosis 20 mg/ml  (Orifarm) 583451
60 x 0,2 ml
249,00 12,45

Substitution

øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzolamid "Nordic Prime" (Parallelimport), Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzolamid "STADA" STADA Nordic, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzostill 2care4 Generics, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...