Natrilix® Retard

C03BA11
 
 
Thiazidlignende antihypertensivum med direkte karvirkning.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 1,5 mg indapamidhemihydrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • 1,5 mg dgl. om morgenen.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Relativt kontraindiceret pga. indapamid (thiazidlignende diuretikum). Thiazider og beslægtede diuretika har kun fuld diuretisk effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og bør anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Årsagen er, at disse patienter er meget følsomme over for thiazid-induceret hypokalæmisk hypochlorid-alkalose.  

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for thiazider pga. risiko for krydsallergi
 • Hepatisk encefalopati
 • Hypokaliæmi.

Forsigtighedsregler

 • Tendens til hypokaliæmi. Serum-kalium bør måles, før behandling påbegyndes og herefter regelmæssigt.
 • Ved diabetikere bør blodsukkerkontrol foretages regelmæssigt.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Hypersensitivitetsreaktioner.
Hypokaliæmi.
Makulopapuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Purpura.
Sjældne (0,01-0,1 %) Svimmelhed.
Paræstesier.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Arytmier.
Pancreatitis.
Leverpåvirkning.
Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypercalcæmi.
Nyresvigt.
Hypotension.
Ikke kendt hyppighed Torsades de pointes-takykardi.
Choroideal effusion, Myopi  (akut), Sløret syn, Snævervinklet glaukom  (akut), Synstab.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Hyponatriæmi.
Forværring af akut dissemineret lupus erythematosus, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Hepatisk encefalopati.
Fotosensibilitet.
Synkope.

Det anbefales at seponere præparatet, hvis der opstår fotosensibilitetsreaktioner. Hvis behandling genoptages, bør udsatte områder beskyttes mod sollys eller kunstigt UVA-lys. 

Interaktioner

 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af loop-diuretika, thiazider, glukokortikoider, β2-agonister og amphotericin B pga. synergistisk virkning. Kombination bør undgås.
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af indapamid.
 • Risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium, serum-lithium bør kontrolleres.
 • Ved samtidig behandling med NSAID-præparater inkl. ASA ≥ 3 g/dag er der risiko for nedsat antihypertensiv effekt af indapamid.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler, der forårsager QT-forlængelse eller torsades de pointes: Antiarytmika grp. Ia og III, visse antipsykotika, antidepressiva, antihistaminer, erythromycin og moxifloxacin. Mere detaljeret liste findes under interaktioner i Antiarytmika.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Thiazidlignende sulfonamidderivat med antihypertensiv effekt. Har en direkte virkning på arteriolernes glatte muskulatur og har i terapeutiske doser minimal diuretisk virkning. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 12 timer.
 • Steady state efter ca. 4 døgn.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 18 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 1,5 mg (kan dosisdisp.) 096685
30 stk. (blister)
59,35 1,98 3,30
(B) depottabletter 1,5 mg (kan dosisdisp.) 414680
90 stk. (blister)
144,40 1,60 2,67

Substitution

depottabletter 1,5 mg
Indapamid "Actavis" Actavis, Indapamid, depottabletter 1,5 mg
Indapamid "Teva" TEVA, Indapamid, depottabletter 1,5 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  1,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
depottabletter 1,5 mg
 
 
 

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9780429863639/cfi/6/2!/4/2/2/2@0:0. 2021; 5th. Edition

 
 

Revisionsdato

24.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...